У 2022 році стипендію Президента України для молодих учених отримувала Сакаль Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник.
Стипендії НАН України для молодих вчених отримували:
Мандзик Валерій Миколайович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник;
Каленська Ольга Вікторівна, молодший науковий співробітник;
Міскевич Ірина Олександрівна, провідний економіст.

* * *

Науковцям інституту присвоєно вчені звання:
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 530 від 06 червня 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» науковцю Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» вчене звання професора присвоєно:завідувачу відділу економічних проблем водокористування Левковській Людмилі Володимирівні, доктору економічних наук, старшому науковому співробітнику.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 724 від 09 серпня 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» науковцю Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» вчене звання старшого дослідника присвоєно: науковому співробітнику відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Третяк Наталії Антонівні, кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику.

СТИПЕНДІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Розпорядженням Президії Національної академії наук України від 26.03.2020 № 180 призначено стипендію Президента України для молодих учених співробітнику інституту:
Сакаль Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів.

* * *

НАУКОВЕЦЬ ІНСТИТУТУ НАТАЛІЯ ТРЕТЯК – ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ – МІСТА-ГЕРОЯ КИЄВА

Трудовий колектив і Рада молодих учених ДУ ІЕПСР НАН України вітають наукового співробітника відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, кандидата економічних наук Третяк Наталію Антонівну з отриманням премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2018 році в номінації «наукові досягнення» відповідно до розпорядження Київського міського голови «Про присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2018 році» від 01.06.2018 р. № 358.

Пишаємося нашою науковою молоддю і бажаємо нових творчих здобутків!

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 2017 РОКУ

Згідно з Указом Президента України «Про присудження премій Президента України для молодих учених 2017 року» № 458/2017 від 29.12.2017 р. присуджено щорічну премію за цикл наукових праць «Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України»:

 • СУНДУКУ Анатолію Миколайовичу – докторові економічних наук, завідувачеві відділу Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;
 • МАНДЗИКУ Валерію Миколайовичу – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

Гіперпосилання: http://www.president.gov.ua/documents/4582017-23410

Указом Президента України № 202/2016 від 10 травня 2016 року призначено строком на два роки державну стипендію видатному діячеві науки Куценко Вірі Іванівні, доктору економічних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, головному науковому співробітнику ДУ ІЕПСР НАН України.

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Указом Президента України № 159/2021 від 14.04.2021 р. призначено державну стипендію видатному діячеві науки Степаненку Анатолію Васильовичу, доктору географічних наук, професору, головному науковому співробітнику ДУ ІЕПСР НАН України.

* * *

Указом Президента України № 426/2018 від 14.12.2018 р. призначено строком на два роки державну стипендію видатному діячеві науки Куценко Вірі Іванівні, доктору економічних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, головному науковому співробітнику ДУ ІЕПСР НАН України.

* * *

Левковська Людмила Володимирівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник нагороджена Грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя створення Національної академії наук України.

* * *

Микитенко Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу української держави.

Указом Президента України № 675/2014 від 23.08.2014 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року» присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2013 року за цикл наукових праць «Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень» у складі колективу науковців таким співробітникам інституту:

 • Хвесику Михайлу Артемовичу, академіку НААН України, д.е.н., проф., заслуженому діячу науки і техніки України, директору ДУ ІЕПСР НАН України;
 • Хлобистову Євгену Володимировичу, д.е.н., проф., завідувачу відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України;
 • Міщенку Володимиру Сергійовичу, д.е.н., проф., головному науковому співробітнику відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ ІЕПСР НАН України

ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Указом Президента України № 705/2015 від 16.12.2015 року "Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2015 року" присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених 2015 року за цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку":

 • САКАЛЬ Оксані Володимирівні – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України";
 • ТРЕТЯК Наталії Антонівні – кандидатові економічних наук, молодшому науковому співробітникові державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України".

СТИПЕНДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Постановою Президії Національної академії наук України від 29.10.2020 № 497 призначено стипендію Національної академії наук України для молодих учених співробітнику інституту:

 • Мандзик Валерій Миколайович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічних проблем водокористування.

Постановою Президії Національної академії наук України від 30.04.2020 № 222 призначено стипендію Національної академії наук України для молодих учених співробітнику інституту:

 • Каленська Ольга Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів.

Постановою Президії Національної академії наук України від 07.10.2015 № 234 призначено стипендію Національної академії наук України для молодих учених співробітнику інституту:

 • Бойко Володимир Володимирович, молодший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки.

Постановою Президії Національної академії наук України від 02.03.2016 № 66 призначено стипендію Національної академії наук України для молодих учених співробітникам інституту:

 • Бондар Леонід Володимирович, провідний економіст відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами;
 • Каленська Ольга Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів.

ПРЕМІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами Демешок Ольга Олександрівна отримала премію Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста героя Києва (від 24.06.2016 р.).