ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ:

 • соціально-демографічні процеси: циклічність та диференціація;
 • якість життя населення: вимірювання, оцінювання, диференціація;
 • соціально-демографічне моделювання та прогнозування;
 • соціальні трансформації українського суспільства;
 • економіка природокористування, безпека життєдіяльності та природно-техногенна безпека;
 • раціональне використання і охорона природно-ресурсного потенціалу;
 • природоохоронні території та екологічна регламентація.

У рамках основних наукових напрямів діяльності інституту здійснюються дослідження за наступною фундаментальною і прикладною тематикою:

 • методологічні засади сталого господарювання;
 • економічні механізми ревіталізації малих річок;
 • потенціал підприємництва у сфері природокористування;
 • екосистемні платежі як інструмент забезпечення сталого розвитку територій;
 • екологічно безпечне природокористування у повоєнний період відновлення України;
 • природно-ресурсні активи реконструктивного просторового розвитку господарських систем у повоєнний період.