О Г О Л О Ш Е Н Н Я

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

бульвар Тараса Шевченка, будинок 60, м. Київ, 01032
офіційний веб-сайт http://www.ecos.kiev.ua
тел. (044) 486-90-40, електронна пошта ecos2018hr@gmail.com

повідомляє, що згідно з рішенням конкурсної комісії, затвердженим вченою радою ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 07 березня 2019 р.

на вакантну посаду провідного наукового співробітника відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів обрано Ільїну Марію Володимирівну, доктора економічних наук, старшого наукового співробітника;
на вакантну посаду наукового співробітника відділу економічних проблем водокористування обрано Штогрин Галину Степанівну, кандидата економічних наук.