О Г О Л О Ш Е Н Н Я

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

бульвар Тараса Шевченка, будинок 60, м. Київ, 01032
офіційний веб-сайт http://www.ecos.kiev.ua
тел. (044) 486-90-40, електронна пошта ecos2018hr@gmail.com
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
провідного наукового співробітника відділу економічних проблем водокористування – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
провідного наукового співробітника відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук).
Для участі у конкурсі необхідно подати:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема опублікованих:
у наукових виданнях інших держав;
у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у наукометричних базах.
Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:
патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
монографії (розділи у колективних монографіях);
посилання на наукові онлайн-профілі.
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
Кандидати, які працюють в ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць.
У разі подання документів, визначених пунктами 1-8, на зазначену в оголошені адресу електронної пошти такі документи подаються у скановану вигляді (форма PDF, кожен документ окремим файлом).
Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).
Житлом Інститут не забезпечує.
Заяви і документи приймаються до 12 січня 2022 року включно за адресою: 01032, Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, к. 308, відділ кадрів.
За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Загородньої Людмили Іванівни, завідуючого відділом кадрів, тел.: (044) 486-90-40.