Архів: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у суспільну практику в 2018 році

Найменування розробки Організація, яка отримала розробку і підтвердила її впровадження
Результати наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Механізми забезпечення сталого рекреаційного природокористування в Україні в умовах децентралізації влади (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Рекомендації круглого столу «Екологічна модернізація в парадигмі четвертої промислової революції» Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Наукові підходи до екосистемного оцінювання збитків заподіяних внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного характеру (аналітична записка) Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Роль природних ресурсів у фінансово-економічному забезпеченні розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Фінансово-економічні інструменти залучення інвестиційних ресурсів у сферу водокористування (аналітична записка) Тернопільська міська рада
Результати наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Тернопільська міська рада
Результати наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Козівська районна державна адміністрація Тернопільської області
Фінансово-економічні характеристики використання природних ресурсів та шляхи їх поліпшення (аналітична записка) в рамках НДР: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Дніпровський державний технічний університет
Результати наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад», «Природно-техногенна і екологічна безпека в умовах економічних трансформацій в Україні» Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер Плюс»
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Запорізький національний технічний університет
Еколого-економічні переваги впорядкування систем водовідведення в Україні (аналітична записка) Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації
Фінансово-економічні характеристики використання природних ресурсів та шляхи їх вирішення (аналітична записка) Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород»
Екосистемний підхід до оцінки економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища на нафтогазодобувних підприємствах (аналітична записка) Приватне підприємство «Бурова компанія «Надра»
Результати наукових досліджень за темою «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація»
Результати наукових досліджень за темами «Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами», «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки Національного авіаційного університету
Національна доповідь «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу» Український центр економічних і політичних досліджень імені Олексанра Разумкова
Висновки і пропозиції наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Верховна Рада України (народний депутат України Д.І. Голубов)
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Приватне Івано-Франківське обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист»
Концепт формування сучасної моделі просторового управління природно-ресурсними активами (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Пропозиції щодо активізації застосування вуглецевого податку в кліматоохоронній політиці України (інформаційно-аналітичні матеріали) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Природно-техногенні та соціально-екологічні загрози тимчасово окупованих територій України (аналітична записка) Рада національної безпеки і оборони України
Результати наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал»
Результати наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал»
Наукові підходи до екосистемного оцінювання збитків, заподіяних внаслідок забруднення навколишнього природного середовища (на прикладі водних ресурсів) (аналітична записка) Державне підприємство «Центр оцінки та інформації»
Результати наукових досліджень за темами «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Пропозиції до експертного визначення збитків від негативних наслідків господарювання на місцевому рівні (на прикладі земельних ресурсів) (аналітична записка) Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області
Переформування просторової системи управління природно-ресурсними активами (доповідна записка) ЗАТ «Украгропромкомплекс»
Оцінювання впливу економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті революції 4.0 (доповідна записка) Рада національної безпеки і оборони України
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» ТДВ «Свалявське автотранспортне підприємство 12140»
Еколого-економічні переваги впорядкування систем водовідведення України (аналітична записка) Свалявське районне комунальне підприємство водопостачання та водовідведення
Природні ресурси у забезпеченні розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України
Пропозиції щодо удосконалення інформаційного простору для визначення збитків здоров’ю населення від впливу забруднення довкілля (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку
Тенденції і перспективи соціального, екологічного й економічного розвитку сільських територіальних громад на базі актив-орієнтованого підходу (доповідна записка) Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації
Оцінювання впливу економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті революції 4.0 (доповідна записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Оцінювання впливу економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті революції 4.0 (доповідна записка) Міністерство екології та природних ресурсів України