Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у суспільну практику в 2011 році

Найменування розробки Організація, яка отримала розробку і підтвердила її впровадження
Формування інституціонального середовища реалізації інноваційних проектів у сфері водокористування (наукова записка) Державне агентство водних ресурсів України
Напрями ефективного використання природних ресурсів з метою активізації відтворювальних процесів економіки України (доповідна записка) Кабінет Міністрів України
Капіталізація природних ресурсів в системі забезпечення сталого територіального розвитку (доповідна записка) Кабінет Міністрів України
Пропозиції до стратегії розвитку Київської області до 2020 р. за розділом «Сільський ринок праці Київського регіону: шляхи поліпшення» (наукова записка) Київська обласна державна адміністрація
Пропозиції до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок на період до 2015 р. (наукова записка) Президія НАН України
Пропозиції та зауваження до проекту Закону України про вищу освіту (наукова записка) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Пропозиції та зауваження до Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2011 р. та Програми економічних реформ у 2012 р. за розділом «Заможне суспільство» (наукова записка) Кабінет Міністрів України
Пропозиції до проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р. (наукова записка) Відділення економіки НАН України
Рекомендації круглого столу “Соціогуманітарний розвиток територій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи: проблеми та шляхи їх розв’язання” Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони України, обласні державні адміністрації 12-ти областей
Проблеми та шляхи підвищення ефективності управління земельними ресурсами на національному та місцевому рівнях (аналітична записка) Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство промислової політики України, Київська міська державна адміністрація
Формування економічного механізму землекористування (аналітична записка) Полтавська обласна державна адміністрація
Пріоритети екологічно-збалансованого лісоресурсного розвитку (доповідна записка) Міністерство аграрної політики та продовольства України
Стан програмно-цільового планування розвитку мінерально-сировинної бази України і шляхи його удосконалення (аналітична доповідь) Верховна Рада України, Державна служба геології та надр України
Перспективи розвитку вторинного ресурсокористування в Україні (аналітична доповідь) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Структурні трансформації та напрями розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу України в сучасних умовах (аналітична записка) Кабінет Міністрів України
Вихідні концептуальні положення еталонної моделі екологічної політики України (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Соціогуманітарний розвиток територій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи: проблеми та шляхи їх розв’язання (наукові рекомендації «круглого столу») Київська обласна державна адміністрація
«Екологічна ціна» економічного зростання України (аналітична записка) Комітет з питань економічної політики Верховної Ради України
Науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації з проблем: формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України; просторових аспектів, функцій та механізмів управління природними ресурсами; оцінки суспільних проблем сталого розвитку територій; критеріїв та механізмів формування та використання комплексної економічної оцінки природних ресурсів; інституціоналізації відносин суб'єктів використання природних ресурсів в Україні; формування і реалізації моделі державної екологічної політики України та її регіонів; теоретико-методологічних та прикладних основ забезпечення техногенної і екологічної безпеки у вимірах сталого розвитку Спілка економістів України
Теоретико-методологічні і прикладні основи техногенної та екологічної безпеки: огляд існуючих методичних підходів щодо фінансового забезпечення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (аналітична записка) Міністерство надзвичайних ситуацій України
Шляхи вдосконалення ціноутворення в системі житлово-комунальних послуг (доповідна записка) Рада національної безпеки і оборони України
Наукові рекомендації щодо заходів по адаптації лісогосподарської сфери до очікуваних змін клімату та визначення ризиків в лісогосподарській сфері (доповідна записка) Державне агентство лісових ресурсів України
Наукові пропозиції щодо розроблення механізму активізації використання земель сільськогосподарського призначення у якості активів для відтворення територіальних економічних систем України, а також виявлення та оцінки наявних на території активів з метою підвищення ефективності їх використання в господарському обороті Київська обласна державна адміністрація
Перспективи розвитку вторинного ресурсокористування в Україні (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Екологічна небезпека України у регіональному вимірі (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Інформаційно-аналітичні матеріали з дослідженнями методичних підходів оцінки витрат на проведення превентивних заходів у сфері управління екологічною безпекою Міністерство надзвичайних ситуацій України
Науково-дослідні розробки з питання: розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, ринку основних видів сільськогосподарських культур, збереження якісних характеристик земель різного цільового призначення, розвитку системи управління використанням земельних ресурсів Міністерство аграрної політики та продовольства України
Капіталізація природних ресурсів та інвестиційні механізми сталого землекористування (аналітична записка) Державне агентство земельних ресурсів України
Аналітичні матеріали, наукові пропозиції та рекомендації за результатами НДР за темою «Управління природними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми» Державне агентство земельних ресурсів України