Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у суспільну практику в 2012 році

Найменування розробки Організація, яка отримала розробку і підтвердила її впровадження
Аналітичні матеріали з капіталізації водних ресурсів та інвестиційних механізмів сталого водокористування Державне агентство водних ресурсів України
Напрями ефективного використання природних ресурсів з метою активізації відтворювальних процесів економіки (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Капіталізація природних ресурсів у системі забезпечення сталого територіального розвитку (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національна парадигма сталого розвитку України (наукова доповідь) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду (наукова доповідь) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Модернізація соціогуманітарної сфери як складової економіки (доповідна записка) Міністерство соціальної політики України
Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Матеріали досліджень щодо модернізації соціогуманітарної сфери Вінницької області як складової економіки (доповідна записка) Вінницька обласна державна адміністрація
“Зелений” валовий внутрішній продукт України: звітуємо перед “Ріо+20” (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Модернізація соціогуманітарної сфери Київської області як складової економіки (доповідна записка) Київська обласна державна адміністрація
Аналітичні матеріали за науковим проектом «Водозабезпечення аграрного сектора і населення в контексті продовольчої безпеки та енергоефективності» Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
Модернізація соціогуманітарної сфери Житомирської області як складової економіки (доповідна записка) Житомирська обласна державна адміністрація
Науково-дослідні розробки за темами: «Економіко-організаційне забезпечення капіталізації природних ресурсів», «Оцінка суспільних проблем сталого розвитку територій», «Управління природними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми», «Формування рентних відносин у водному господарстві», «Водозабезпечення аграрного сектора і населення в контексті продовольчої безпеки і енергоефективності» Міністерство аграрної політики та продовольства України
Науково-дослідна розробка за темою «Управління природними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми» (щодо розвитку земельних відносин, методичного забезпечення інтегральної оцінки екологічного стану земельних, водних ресурсів та атмосферного повітря регіонів, ринку земель сільськогосподарського призначення, ринку основних видів сільськогосподарських культур, збереження якісних характеристик земель різного цільового призначення, розвитку системи управління використанням земельних ресурсів) Міністерство аграрної політики та продовольства України
Наукові пропозиції, рекомендації та висновки за результатами науково-дослідної роботи на тему «Комплексна економічна оцінка природних ресурсів: критерії, механізми формування і використання» та наукова записка «Перспективи сталого розвитку національної економіки в контексті впливу глобальних процесів та контролінг за їх реалізацію» (щодо забезпечення сталого розвитку регіону в контексті впливу глобальних процесів, а також водокористування як одного з ключових аспектів розвитку області) Миколаївська обласна державна адміністрація
Наукові пропозиції, рекомендації та висновки за результатами науково-дослідних робіт за темами: «Економіко-організаційне забезпечення капіталізації природних ресурсів» (щодо системних аспектів капіталізації водних ресурсів) та «Формування рентних відносин у водному господарстві» (щодо шляхів трансформації інституціонального середовища водогосподарського комплексу Херсонщини для забезпечення його рентоорієнтованості, у тому числі створення ринку прав спеціального використання водних ресурсів) Херсонська обласна державна адміністрація
Соціально-культурна сфера села: місце і роль у забезпеченні сталого розвитку (діагностика, проблеми, шляхи подолання) (доповідна записка) Міністерство аграрної політики та продовольства України
Монографічне дослідження «Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду» Міністерство екології та природних ресурсів України
Модернізація соціогуманітарної сфери Херсонської області як складової економіки (доповідна записка) Херсонська обласна державна адміністрація
Модернізація соціогуманітарної сфери Київської області як складової економіки (доповідна записка) Київська обласна державна адміністрація
Соціогуманітарна сфера в контексті сталого розвитку: стан, проблеми, шляхи розв’язання (доповідна записка) Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці
Матеріали наукових досліджень за темою: «Інституціоналізація відносин суб’єктів використання природних ресурсів в Україні» Міністерство аграрної політики та продовольства України
Сфера культури села: стан, проблеми, перспективи у контексті забезпечення сталого розвитку (доповідна записка) Міністерство культури України
Матеріали щодо наукових засад еколого-економічного обґрунтування упорядкування угідь аграрних формувань на сучасному етапі розвитку земельних відносин в Україні Міністерство аграрної політики та продовольства України
Екологічна оцінка економічного зростання (на прикладі Автономної Республіки Крим) (доповідна записка) Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища
Стратегічні напрями соціального розвитку села (доповідна записка) Приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма «Роднічок» (с. Миколаївське Миколаївської області)
Модернізація соціального розвитку села (доповідна записка) Приватне підприємство «Органік Сістемс» (м. Цюрупінськ Херсонської області)
Результати науково-дослідної роботи «Інституціоналізація водоресурсних відносин в Україні» Державне агентство водних ресурсів України
Наукові результати досліджень з тем: «Управління природними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми», «Інституціоналізація відносин суб’єктів використання природних ресурсів в Україні», «Формування рентних відносин у водному господарстві України» Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»
Модернізація соціогуманітарної сфери як складової економіки (доповідна записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Напрями підвищення дієвості системи екологічного оподаткування (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Пропозиції щодо удосконалення фінансового супроводу забезпечення природно-техногенної та екологічної безпеки (доповідна записка) Міністерство надзвичайних ситуацій України
Модернізація соціогуманітарної сфери Львівської області: проблеми та перспективи (доповідна записка) Львівська обласна державна адміністрація
Критерії, механізми формування та використання затратного підходу та ренти до комплексної економічної оцінки лісових ресурсів України (доповідна записка) Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»
Науково-дослідні розробки за темою: «Управління природними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми» Державне підприємство «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Пропозиції щодо удосконалення фінансового супроводу забезпечення природно-техногенної та екологічної безпеки (на прикладі Автономної Республіки Крим) (доповідна записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим
Наукові положення та пропозиції щодо послідовності впровадження нових форм організації промислового виробництва в регіонах, а також використання методичного підходу до оцінювання масштабів розвиненості стратегічного потенціалу і параметрів результативності управління його розвитком в межах регіонального промислового комплексу; практичні рекомендації щодо реалізації алокаційної технології управління формуванням, нарощенням та використанням стратегічного потенціалу регіональних промислових комплексів Закарпатська обласна державна адміністрація
Основні наукові положення та практичні результати НДР «Інституціоналізація відносин суб’єктів використання природних ресурсів в Україні» Закарпатська обласна державна адміністрація
Науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації за результатами виконання науково-дослідних робіт «Формування системи оцінювання потенціалу сталого розвитку України»; «Економіко-організаційне забезпечення капіталізації природних ресурсів»; «Формування рентних відносин у водному господарстві України»; «Управління природними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми»; «Оцінка суспільних проблем сталого розвитку територій»; «Комплексна економічна оцінка природних ресурсів: критерії, механізми формування і використання»; «Інституціоналізація відносин суб’єктів використання природних ресурсів в Україні»; «Формування і реалізація моделі державної екологічної політики України та її регіонів»; «Теоретико-методологічні та прикладні основи забезпечення техногенної і екологічної безпеки у вимірах сталого розвитку»; «Водозабезпечення аграрного сектора і населення в контексті продовольчої безпеки і енергоефективності»; «Екологічна складова політики сталого розвитку суспільства» Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Науково-методичні рекомендації щодо стратегії екологічно-збалансованого розвитку лісоресурсного потенціалу та переходу лісоресурсної сфери на ринкові форми господарювання Українського Полісся (доповідна записка) Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України
Модернізація соціогуманітарної сфери Черкаської області як складової економіки (доповідна записка) Головне управління економіки Черкаської обласної державної адміністрації
Науково-дослідні розробки за темою «Управління природними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми» та наукове видання «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» Державне підприємство «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Пріоритети регіонального екологічно збалансованого розвитку лісового господарства України (доповідна записка) Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання ВО «Укрдержліспроект» Державного агентства лісових ресурсів України
Результати наукових досліджень за темою «Інституціоналізація відносин суб’єктів використання природних ресурсів в Україні» Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Рекомендації та пропозиції щодо формування екологічної політики на засадах сприяння «зеленій економіці» та «зеленому бізнесу» у Львівській області (наукова записка) Львівська обласна державна адміністрація
Модернізація соціального розвитку села в Миколаївській області (доповідна записка) Миколаївська обласна державна адміністрація
Пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин Республіканський комітет із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим
Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поводження з відходами» Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Матеріали наукових досліджень по темі «Інституціоналізація відносин суб’єктів використання природних ресурсів в Україні» Міністерство екології та природних ресурсів України
Екологічна безпека Закарпатської області і стратегія її забезпечення (наукова записка) Закарпатська обласна державна адміністрація
Пропозиції і зауваження до проекту «Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» Міністерство екології та природних ресурсів України