Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у суспільну практику в 2014 році

Найменування розробки Організація, яка отримала розробку і підтвердила її впровадження
Адаптація законодавства Європейського Союзу у сфері поводження з відходами в Україні  (рекомендації семінару) Харківська обласна державна адміністрація
Монографічне дослідження «Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської інтеграції» (підготовлене в рамках співпраці за проектом Європейського Союзу) Міністерство екології та природних ресурсів України
Наукові результати досліджень за темою «Формування рентних відносин у водному господарстві України» Державне агентство екологічних інвестицій України
Наукові результати досліджень за темами «Формування рентних відносин у водному господарстві України», «Економічна оцінка природного багатства України» Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine)
Потенціал сталого розвитку України та національні економічні інтереси в контексті інтеграційного вибору (науково-аналітична доповідь) Асоціація теплоенергетичних компаній України
Масштаби розвиненості інформаційного потенціалу сталого розвитку держави (науково-аналітична доповідь) Асоціація теплоенергетичних та монтажно-будівельних компаній «АсТЕК»
Потенціал сталого розвитку України та національні економічні інтереси в контексті інтеграційного вибору держави (науково-аналітична доповідь) Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Потенціал сталого розвитку України та національні інтереси в контексті інтеграційного вибору (науково-аналітична доповідь) Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України
Рентні механізми нарощення інвестиційного забезпечення сфери водокористування (аналітична записка) Державне агентство водних ресурсів України
Аналітична записка «Шляхи удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні» Міністерство фінансів України
Наукові пропозиції за результатами виконання науково-дослідних робіт з тем «Формування рентних відносин у водному господарстві України» та «Економічна оцінка природного багатства України» Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в місті Ужгороді
Основні результати наукових досліджень з теми «Формування рентних відносин у водному господарстві України» Міжнародна асоціація інституцій регіонального розвитку (м. Ужгород)
Потенціал сталого розвитку України та національні інтереси в контексті інтеграційного вибору (науково-аналітична доповідь) Відкрите акціонерне товариство «Промислово-виробниче підприємство» «Кривбасвибухпром»
Імплементація міжнародного досвіду екологічної сертифікації в екологічну політику України (аналітична записка) Державний центр сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Прогноз демографічного розвитку, трудових ресурсів та інфраструктури сфери освіти у м. Переяслав-Хмельницькому (аналітичний матеріал) Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст ДІПРОМІСТО імені Ю.М. Білоконя»
Шляхи забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на засадах сталого розвитку (аналітична записка) Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Критерії оцінки стану лісових ресурсів (аналітична записка) Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Результати науково-дослідних робіт за темами «Економіко-організаційне забезпечення капіталізації природних ресурсів», «Економічна оцінка природного багатства України» та «Засади формування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів» Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Рентні механізми нарощування інвестиційного забезпечення сфери водокористування (аналітична записка) Рівненське обласне управління водних ресурсів
Наукові результати досліджень за темою «Економічна оцінка природного багатства України» Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
Механізми управління природними ресурсами у фінансовому просторі (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій України (на прикладі Житомирщини) (доповідна записка) Департамент агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
Розвиток екологічної освіти в Україні в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС (доповідна записка) Міністерство освіти і науки України
Наукові висновки, рекомендації і пропозиції щодо імплементації вимог ЄС у частині якості питної води, водоспоживання та водовідведення, можливих витрат України на забезпечення дотримання європейських норм відведення та очищення води Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Верховної Ради України
Матеріали та пропозиції з питань інформаційно-аналітичного забезпечення управління підготовкою кадрів для системи освіти Державна інспекція навчальних закладів України
Аналітичні матеріали та практичні рекомендації щодо стратегічних напрямів модернізації механізму кадрового забезпечення соціогуманітарної сфери України та її регіонів Управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області
Визначення головних напрямів і форм реалізації модернізаційних змін у сучасному організаційно-економічному механізмі кадрового забезпечення соціогуманітарної сфери України та пропозиції щодо посилення державного впливу на їх розвиток Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Інформаційно-аналітичні матеріали та конкретні пропозиції щодо формування політики кадрового забезпечення освітньої сфери Управління економіки та соціального розвитку міста виконавчого комітету Славутицької міської ради Київської області
Удосконалення регіональної екологічної політики у сфері екологічної та природно-техногенної безпеки через визначення пріоритетів її фінансового забезпечення (інформаційно-аналітична записка) Рада національної безпеки і оборони України
Економічна оцінка захисних лісових насаджень в агроландшафтній сфері (наукова записка) Державне агентство лісових ресурсів України
Економічна оцінка рекреаційного лісокористування (наукова записка) Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання Державного агентства лісових ресурсів України
Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій України (доповідна записка) Міністерство аграрної політики та продовольства України
Потенціал сталого розвитку України та національні інтереси в контексті інтеграційного вибору (науково-аналітична доповідь) Науково-впроваджувальна виробнича міжрегіональна корпорація «»Електромеханіка»
Адаптація організаційно-економічних засад формування національної екологічної політики України до вимог поглиблення інтеграційних процесів (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Комплексні методи державного регулювання розвитку соціально орієнтованої економіки (доповідна записка) Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради
Розвиток сільських територій (аналітичний огляд) Міністерство аграрної політики та продовольства України
Розвиток сільських територій (аналітичний огляд) Міністерство соціальної політики України
Методичні підходи до визначення рентних доходів у системі екологозбалансованого водокористування Державний інститут управління та економіки водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України
Методичні підходи до агрегованої економічної оцінки водних ресурсів як складової природного багатства Державний інститут управління та економіки водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України
Формування моделі еколого-економічної складової політики сталого розвитку для аграрних регіонів України (аналітична записка) Національна академія аграрних наук України
Стратегічні напрями фінансової політики забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки (аналітична записка) Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Управління агропромисловим комплексом (доповідна записка) Порицька сільська рада Хмельницького району Вінницької області
Управління агропромисловим комплексом (доповідна записка) Тетерівська сільська рада Житомирського району Житомирської області
Соціально-культурна сфера Червоноармійського району: стан, проблеми, шляхи розвитку (доповідна записка) Червоноармійська районна державна адміністрація Житомирської області
Розміщення об’єктів соціально-культурної сфери в сільській місцевості (доповідна записка) Більковецька сільська рада Коростишівського району Житомирської області
Сталий соціальний розвиток сільських територій: шляхи забезпечення (на прикладі Черкаської області) (доповідна записка) Черкаська обласна державна адміністрація
Розвиток матеріально-технічної бази соціальної сфери в сільської місцевості (доповідна записка) Ананьївська перша сільська рада Ананьївського району Одеської області
Наукові розробки за результатами виконання науково-дослідної роботи на тему «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації
Напрями удосконалення просторової організації лісогосподарських систем (аналітична записка) Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Аналітичний огляд та рекомендації щодо вдосконалення управління природокористуванням (наукова доповідь) Міністерство аграрної політики та продовольства України
Аналітична записка «Шляхи удосконалення організаційно-економічних інструментів державного регулювання у сфері поводження з відходами» Міністерство екології та природних ресурсів України
Доповідна записка «Шляхи забезпечення сталого розвитку сільських територій Київської області» Київська обласна державна адміністрація
Удосконалення регіональної екологічної політики для аграрних регіонів України через визначення пріоритетів її фінансового забезпечення (аналітична записка) Національна академія аграрних наук України
Еколого-економічна складова політики сталого розвитку для аграрних регіонів України (аналітична записка) Національна академія аграрних наук України
Проблеми та перспективи інвестиційного забезпечення модернізації гідротехнічних споруд та реінжинірингу меліорованих земель в зоні осушення (аналітична записка) Національна академія аграрних наук України
Наукові розробки щодо результатів науково-дослідної роботи на тему «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» Головне управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації