Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у суспільну практику в 2015 році

Найменування розробки Організація, яка отримала розробку і підтвердила її впровадження
Результати наукових досліджень за темою «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України Миколаївське обласне управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України
Економічні аспекти управління водокористуванням в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації
Державне регулювання фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (доповідна записка) Луко-Мелешківська сільська рада Вінницького районну Вінницької області
Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції (доповідна записка) Регіональний центр транскордонного співробітництва Єврорегіон «Дністер»
Земельні природно-ресурсні комплекси: основи функціонування (інформаційно-аналітичні матеріали) Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Просторове планування природно-господарських систем (аналітичні матеріали) Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Науково-методологічні пропозиції щодо законотворчої діяльності у сфері інституціоналізації процесів забезпечення енергоефективності функціонування української економіки Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
Пропозиції щодо розробки механізмів децентралізації влади в Україні (в рамках наукових досліджень за темами «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» та «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами») Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
Рекомендації щодо оцінки природного багатства України (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Щодо забезпечення раціонального використання водних ресурсів та підвищення ефективності управління водогосподарським комплексом України (в рамках наукових досліджень за темами «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України», «Економічна оцінка природного багатства України» та «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами») Мукачівське міжрайонне управління водного господарства Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Державного агентства водних ресурсів України
Пропозиції щодо вирішення ключових завдань упровадження інноваційних механізмів інвестиційного забезпечення підприємств водогосподарського комплексу (в рамках наукових досліджень за темами «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» та «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами») Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Щодо визначення реальних оціночних характеристик водно-ресурсного потенціалу держави та регіонів, а також базових складових цього процесу (в рамках наукових досліджень за темою «Економічна оцінка природного багатства України») Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в місті Ужгороді
Розвиток матеріально-технічної бази соціальної сфери в сільській місцевості (доповідна записка) Щигліївська сільська рада Коростишівського району Житомирської області
Сталий соціальний розвиток сільських територій: шляхи забезпечення (на прикладі Херсонської області) (в рамках наукових досліджень за темою «Організаційно-економічний механізм забезпечення соціально-екологічного розвитку сільських територій») Департамент економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації
Науково-аналітична доповідь «Розбудова каскадних форм організації виробничо-господарської взаємодії регіональних соціально-економічних систем» Всеукраїнська спілка вчених-економістів
Економічні аспекти управління водокористування в умовах децентралізації влади (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пропозиції щодо вдосконалення механізму децентралізації влади в Україні в контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій Міністерство аграрної політики та продовольства України
Розбудова каскадних форм організації виробничо-господарської взаємодії регіональних соціально-економічних систем (науково-аналітична доповідь) Асоціація теплоенергетичних компаній України
Сучасний стан, проблеми, пріоритетні напрями розвитку матеріально-технічної бази соціальної сфери України (доповідна записка) Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Концептуальна модель розвитку матеріально-технічної бази соціальної сфери України (доповідна записка) Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Особливості, характер, трансформаційна динаміка та оцінка матеріально-технічного забезпечення соціальної сфери України (доповідна записка) Департамент освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Розвиток сфери послуг в сільській місцевості (доповідна записка) Вишеньківська сільська рада Хмільницького району Вінницької області
Рекомендації щодо оцінки природного багатства України (аналітична записка) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України
Фінансово-економічне регулювання використання земель сільськогосподарського призначення (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Результати науково-дослідних робіт за темами «Економічна оцінка природного багатства України» та «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами» Київський університет ринкових відносин Міністерства освіти і науки України
Пропозиції до проекту Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Міністерство екології та природних ресурсів України
Економічні механізми екологічної політики європейських держав-сусідів Європейського Союзу та їх застосування за умов децентралізації управління в Україні (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Розбудова каскадних форм організації виробничо-господарської взаємодії регіональних соціально-економічних систем (науково-аналітична доповідь) Рада національної безпеки і оборони України
Управління техногенною і природною безпекою в Україні (аналітична записка) Рада національної безпеки і оборони України
Пропозиції щодо реалізації місцевої політики сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) Коростишівська районна рада Житомирської області
Інформаційно-аналітичні матеріали з проблематики сталого розвитку ТОВ «Комунікаційний хаб «Економіка»
Вдосконалення системи управління освітою в умовах євроінтеграції та посилення децентралізму в Україні (доповідна записка) Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України
Регулювання сільськогосподарського землекористування в умовах інституціональних перетворень (інформаційно-аналітичні матеріали) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Вартісні характеристики водних ресурсів України та її регіонів (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пропозиції щодо шляхів розв’язання соціальних та екологічних проблем сільських територій регіону (доповідна записка) Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
Пропозиції щодо шляхів розв’язання соціальних та екологічних проблем сільських територій регіону (доповідна записка) Департамент агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
Інвестиційне забезпечення модернізації водогосподарської інфраструктури в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» Міністерство екології та природних ресурсів України
Управління лісовими ресурсами в умовах децентралізації влади (наукова доповідь) Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»
Результати наукових досліджень за темами «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України», «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами» Фінансове управління Мукачівської районної державної адміністрації
Пропозиції щодо шляхів розв’язання соціальних та екологічних проблем сільських територій регіону (доповідна записка) в межах наукової теми «Організаційно-економічний механізм забезпечення соціально-екологічного розвитку сільських територій» Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації
Пропозиції щодо реалізації місцевої політики сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) в рамках науково-дослідної роботи «Державна екологічна політика України в умовах децентралізації» Маньківська районна рада Черкаської області
Пропозиції щодо реалізації місцевої політики сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) в рамках науково-дослідної роботи «Державна екологічна політика України в умовах децентралізації» Макарівська районна рада Київської області
Управління лісовими ресурсами в умовах децентралізації влади (наукова доповідь) Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»
Розвиток сільських територій (аналітичний огляд) Міністерство соціальної політики України
Базові засади механізму децентралізації управління природними ресурсами (аналітична записка) в рамках науково-дослідних робіт «Економічна оцінка природного багатства України» та «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами» Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Регулювання сільськогосподарського землекористування в умовах інституціональних перетворень (аналітичний матеріал) Міністерство екології та природних ресурсів України
Актуальні проблеми управління земельними ресурсами і землекористуванням та шляхи їх вирішення в умовах децентралізації влади в Україні (аналітичний матеріал) Міністерство екології та природних ресурсів України
Розвиток сільських територій (аналітичний огляд) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Розвиток сільських територій (аналітичний огляд) Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
Розвиток сільських територій (аналітичний огляд) Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
Інвестиційне забезпечення модернізації водогосподарської інфраструктури в умовах децентралізації (аналітична записка) в рамках науково-дослідних робіт «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» та «Засади формування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів» Рада національної безпеки і оборони України
Базові засади механізму децентралізації управління природними ресурсами (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Пропозиції до проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки Міністерство екології та природних ресурсів України
Бізнес-принципи формування сучасних територіальних природно-господарських комплексів (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
The economic mechanism of realization of environmental policy in conditions of decentralization of authority in Ukraine (наукова розробка) Херсонський національний технічний університет
Результати наукових досліджень за темами «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» та «Засади формування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів» Державна екологічна інспекція у Вінницькій області
Результати наукових досліджень за темами «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» та «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами» Державне підприємство «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
«Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції» та «Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі» (монографічне дослідження) Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Адаптація механізмів формування екологічної політики країн ЄС до реалізації національної стратегії децентралізації (аналітична записка) в рамках науково-дослідної роботи «Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади» Міністерство екології та природних ресурсів України
Управління лісовими ресурсами в умовах децентралізації влади (наукова доповідь) Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України
Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції (монографічне дослідження) Департамент екології та туризму Чернівецької обласної державної адміністрації
Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції (монографічне дослідження) Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації
Наукове обґрунтування формування та реалізації екологічної політики в межах спроможної територіальної громади (аналітична записка) Рогозівська сільська рада Бориспільського району Київської області
Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції (монографічне дослідження) Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації
Пропозиції до законодавчого регулювання у сфері Стратегічної екологічної оцінки (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Інвестиційне забезпечення модернізації водогосподарської інфраструктури в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) Верховна Рада України
Рекомендації до аналітичної записки конференції «Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и перспективы» Херсонський національний технічний університет
Результати наукових досліджень по темах «Економічна оцінка природного багатства України» та «Формування фінансово-економічного механізму управління територіальними природно-господарськими комплексами» Київський університет ринкових відносин МОН України
Результати наукових досліджень за темами «Рентні засади модернізації водогосподарського комплексу України» та «Засади формування господарських систем на базі природно-ресурсних комплексів» Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
Комплексна оцінка природного багатства України (науково-аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Результати досліджень наукового проекту «Організаційно-економічні механізми екологозбалансованого використання водних, земельних, лісових ресурсів та поводження з відходами в процесі оптимізації енергетичного балансу України» Національна академія аграрних наук України
Наукові пропозиції за результатами виконання науково-дослідних робіт в рамках Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розроблення наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015 –2019 роки Національна академія аграрних наук України
Економічний механізм реалізації екологічної політики в об’єднаних територіальних громадах України (аналітична записка) Представництво Організацій Об’єднаних Націй в Україні
Проблеми екологічної модернізації у сфері поводження з відходами в Україні (аналітична записка) Рада національної безпеки і оборони України
Проблеми екологічної модернізації у сфері поводження з відходами в Україні (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Проблеми екологічної модернізації у сфері поводження з відходами в Україні (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Проблеми екологічної модернізації у сфері поводження з відходами в Україні (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України