Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у суспільну практику в 2017 році

Найменування розробки Організація, яка отримала розробку і підтвердила її впровадження
Європейська практика децентралізованого управління (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Науковий супровід дієвих і нових економічних механізмів формування національної екологічної політики в умовах децентралізації влади з урахуванням євроінтеграційних процесів (аналітична записка) Управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації
Пріоритети соціально-екологічного розвитку сільських територій (доповідна записка) Київська обласна державна адміністрація
Результати наукових досліджень «Оцінка соціально-економічних та екологічних наслідків впливу енергетики України на навколишнє природне середовище» Миколаївська державна адміністрація
Напрями нарощення біоенергетичного потенціалу в контексті зміцнення енергетичної самодостатності територіальних громад (аналітична записка) в рамках НДР «Оцінка соціально-економічних та екологічних наслідків впливу енергетики України на навколишнє природне середовище» Національна академія аграрних наук України
Пріоритети соціально-екологічного розвитку сільських територій (доповідна записка) Департамент екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації
Концепція Програми охорони атмосферного повітря у містах України Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
Пріоритети соціально-екологічного розвитку сільських територій (доповідна записка) Міністерство аграрної політики та продовольства України
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів» Українське громадське об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища «е-Екологія»
Результати наукових досліджень з теми «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Благодійна організація «Миколаївський обласний фонд розвитку і підтримки громадських ініціатив»
Результати наукових досліджень за темами «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» Товариство з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс»
Екологічні ризики розвитку малої гідроенергетики (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Матеріали доповідей щодо розроблення важелів децентралізованого управління природними активами в рамках виконання НДР «Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів» Група компаній «Апротех Інжиніринг АБ»
Екологічні ризики розвитку малої гідроенергетики (аналітична записка) в рамках науково-дослідних тем «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Екологізація енергетичного сектору України в умовах глобальних викликів і загроз» Фінансове управління Мукачівської районної державної адміністрації
Алгоритм децентралізованого управління природними ресурсами України (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Результати наукових досліджень за темами «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» та «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» Приватне акціонерне товариство «Оберіг»
Системні пріоритети фінансово-економічного регулювання природокористування (аналітична записка) Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища»
Алгоритм децентралізованого управління природними ресурсами (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Результати наукових досліджень за темами «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів» та «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» Спілка землевласників «Семенівська годувальниця» (с. Семенівка, Арбузинський район, Миколаївська область)
Місцева екологічна політика в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) Макарівська селищна рада Київської області
Результати наукових досліджень за темами «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Екосистемний підхід до оцінки економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища (аналітична записка) Державна екологічна інспекція України
Фінансово-економічний механізм євроінтеграційного управління природними ресурсами (науково-аналітична записка) в рамках НДР «Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євро інтеграційних процесів» Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Напрями фінансово-економічного забезпечення формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Напрями фінансово-економічного забезпечення формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України (аналітична записка) в рамках НДР «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Приватне Івано-Франківське обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист»
Результати наукових досліджень за темами «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Вінницький кооперативний інститут
Інформаційні матеріали для підготовки Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2016 році Національна академія наук України
Оцінка наукових підходів щодо визначення шкоди та вартісного виміру збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (аналітична записка) Слов’янська міська рада Донецької області
Оцінка наукових підходів щодо визначення шкоди та вартісного виміру збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (аналітична записка) Сумська міська рада
Наукові підходи щодо визначення шкоди, заподіяної нераціональним використанням природних ресурсів за умов кліматичних змін (аналітична записка) Торгово-промислова палата України
Результати наукових досліджень за темою «Екологізація енергетичного сектору України в умовах глобальних викликів і загроз» цільового наукового проекту «Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України» ТОВ «Сайенс Інновейшн продакшн»
Пропозиції щодо удосконалення діяльності екологічних фондів в умовах децентралізації влади (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Результати науково-дослідних робіт, науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації з проблем: формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів; фінансово-економічні засади регулювання природокористування; формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України; соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад; екосистемні засади оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища; природно-техногенна і екологічна безпека в умовах економічних трансформацій в Україні; формування моделі кластерної організації природоохоронної та природоексплуаційної діяльності як базової передумови капіталізації природно-ресурсного потенціалу; екологізація енергетичного сектору України в умовах глобальних викликів і загроз Спілка економістів України
Політика децентралізації для сфери природокористування: управлінські та регулятивні пріоритети (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Політика децентралізації для сфери природокористування: управлінські та регулятивні пріоритети (аналітична записка) в рамках науково-дослідних тем «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Ужгородська районна рада Закарпатської області
Тенденції і напрями формування та розвитку соціальних загроз і небезпек у систем економічних трансформацій (аналітична записка) Міністерство соціальної політики України
Концептуальні основи політики розвитку сільських територій України на засадах соціально-екологічних імперативів (доповідна записка) Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Департамент з підготовки виробництва Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал»
Загрози та небезпеки соціального розвитку в Україні в умовах економічних трансформацій (аналітична записка) Рада національної безпеки і оборони України
Визначення розмірів заподіяної шкоди внаслідок порушення природоохоронного законодавства (аналітична записка) в рамках НДР «Екосистемні засади оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища» Новгородська селищна рада Донецької області
Результати наукового дослідження за темою «Екологізація енергетичного сектору України в умовах глобальних викликів і загроз» цільового наукового проекту «Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України» Товариство з обмеженою відповідальністю «Сонячна енергія ПЛЮС»
Організаційно-економічна модель євроінтеграційного управління природними ресурсами (науково-аналітична записка) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Результати наукових досліджень за темою «Формування моделі кластерної організації природоохоронної та природоексплуаційної діяльності як базової передумови капіталізації природно-ресурсного потенціалу» цільового наукового проекту «Економіко-організаційні засади використання природно-ресурсного потенціалу держави» Міністерство інфраструктури України
Концептуальні основи політики розвитку сільських територій України на засадах соціально-екологічних імперативів (доповідна записка) Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації
Рекомендації круглого столу «Екологічна модернізація в парадигмі четвертої промислової революції» Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо напрямів оподаткування енергетичних продуктів, фіскальних методів стимулювання енергоефективності Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Висновки і пропозиції наукових досліджень за темами «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування», «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Верховна Рада України (народний депутат України Д.І. Голубов)
Організаційно-економічна модель євроінтеграційного управління природними ресурсами (науково-аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Формування системних ефектів сфери природокористування та їх соціальні наслідки (аналітична записка) Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування
Напрями євроінтеграційної трансформації просторової організації природно-виробничих систем (науково-аналітична записка) Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго»
Формування системних ефектів сфери природокористування та їх соціальні наслідки (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Рекомендації з удосконалення чинних методик економічної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища (аналітична записка) Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Рекомендації круглого столу «Екологічна модернізація в парадигмі четвертої промислової революції» Одеський державний екологічний університет