Архів: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Впровадження результатів науково-дослідних робіт у суспільну практику в 2019 році

Найменування розробки Організація, яка отримала розробку і підтвердила її впровадження
Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами (доповідна записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Оцінка соціальної безпеки України та її регіонів у контексті сталого розвитку (зарубіжний досвід та українські реалії) (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Природні ресурси у забезпечення розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Тернопільська обласна рада
Природні ресурси у забезпечення розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Надвірнянська районна державна адміністрація Івано-Франківської області
Методологічні підходи формування сучасної інституціональної структури управління водними ресурсами в умовах децентралізації влади (доповідна записка) Державна служба статистики України
Природні ресурси у забезпечення розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації
Методологічні підходи до зниження гальмування імплементації публічно-приватних форм просторової організації господарювання європейського типу в Україні (доповідна записка) Державна служба статистики України
Природні ресурси у забезпечення розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Одеська обласна державна адміністрація
Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища з урахуванням екосистемного підходу (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Природні ресурси у забезпечення розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Дніпропетровська обласна рада
Роль природних ресурсів у фінансово-економічному забезпеченні розвитку об’єднаної територіальної громади (аналітична записка) Дівичківська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області
Регіональні особливості стану соціальної безпеки України: шляхи покращення (аналітична записка) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Результати наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» та «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Вінницький кооперативний інститут
Результати наукових досліджень за темами: «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» та «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» ТДВ «Свалявське автотранспортне підприємство 12140»
Методологічні підходи до оцінки економічних збитків від забруднення і деградації екосистем вугледобувних регіонів (аналітична записка) Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Економічні механізми управління поводженням з відходами вуглевидобування при реалізації публічно-приватного партнерства (аналітична записка) Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин»
Результати наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин»
Зауваження та пропозиції до проекту закону «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» Верховна Рада України (народний депутат України Я.В. Маркевич)
Наукові підходи до екосистемного оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища (на прикладі водних ресурсів) (аналітична записка) Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Наукові підходи до екосистемного оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища відходами (аналітична записка) Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Формування організаційно-економічного механізму інтегрованого управління водними ресурсами в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) ТОВ «Семенівський агросервіс»
Механізми упровадження угод публічно-приватного партнерства у сфері використання міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд (аналітична записка) ТОВ «Семенівське мисливсько-рибальське господарство»
Формування організаційно-економічного механізму інтегрованого управління водними ресурсами в умовах децентралізації влади в Україні (аналітична записка) Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації
Механізми упровадження угод публічно-приватного партнерства у сфері використання міжгосподарських та внутрішньогосподарських мереж гідротехнічних споруд (аналітична записка) Закарпатська обласна державна адміністрація
Результати наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал»
Результати наукових досліджень за темою «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал»
Зауваження та пропозиції до проекту закону «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» Підкомітет з питань використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами Комітету Верховної ради України з питань бюджету
Сучасні євроінтеграційні орієнтири екологічної політики сталого просторового розвитку в контексті імплементації публічно-приватних форм господарювання (аналітична записка) КП «Дарницьке лісопаркове господарство»
Характеристика використання засобів фінансово-економічного регулювання природокористування (аналітична записка) Громадська організація «Еко-Форест»
Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки (аналітична доповідь) Рада національної безпеки і оборони України
Результати наукових досліджень за темою «Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами» Заклад освіти «Інститут підприємницької діяльності» (Республіка Білорусь)
Результати наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» Заклад освіти «Інститут підприємницької діяльності» (Республіка Білорусь)
Результати наукових досліджень за темою «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Дніпровський державний технічний університет
Результати наукових досліджень за темою «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» Дніпровський державний технічний університет
Пропозиції до проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України» Державна екологічна інспекція України
Результати наукових досліджень за темою «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Результати наукових досліджень за темою «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Сучасні євроінтеграційні орієнтири екологічної політики сталого просторового розвитку в контексті імплементації публічно-приватних форм господарювання (аналітична записка) Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»
Перспективи розвитку сільських територіальних громад на базі актив-орієнтованого підходу (аналітична доповідь) Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація»
Можливості використання рентних інструментів регулювання для сфери природокористування (аналітична доповідь) Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація»
Результати наукових досліджень за темою «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Результати наукових досліджень за темою «Фінансово-економічні засади регулювання природокористування» Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Висновки і пропозиції наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» щодо структури публічно-приватних механізмів сталого природокористування Верховна Рада України (народний депутат України Д. І. Голубов)
Висновки і пропозиції наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» щодо застосування форм публічно-приватного партнерства для розвитку села Верховна Рада України (народний депутат України Д. І. Голубов)
Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки (аналітична записка) Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»
Модель управління поводження з відходами вугільної промисловості при реалізації публічно-приватного партнерства (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Стратегічне управління екологічною безпекою атмосферного повітря міських агломерацій (аналітична доповідь) Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
Нова освітня парадигма: роль у забезпеченні подальшого сталого розвитку суспільства (аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти
Платформне формування територіальних бізнес-екосистем (науково-аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Результати наукових досліджень за темою «Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами» Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
Результати наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
Національна парадигма сталого розвитку (наукова доповідь) Президія НААН України
Результати наукових досліджень за темою «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України» Комітет Верховної Ради України з питань бюджету
Перспективні форми сталого водогосподарювання на меліоративних землях (аналітична записка) в рамках «Формування системи інтегрованого управління водними ресурсами України» Комітет Верховної Ради України з питань бюджету
Фактори впливу на управління природно-ресурсними активами (науково-аналітична записка) Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Шляхи забезпечення сталого соціально-економічного розвитку: місце і роль освітньої сфери (аналітична записка) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Результати наукових досліджень за темою «Формування платформи системних взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку» Дніпропетровський державний технічний університет
Структура сучасного механізму екологічної компенсації (аналітична записка) Міністерство екології та природних ресурсів України
Результати наукових досліджень за темою «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»
Результати наукових досліджень за темою «Формування платформи системних взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку» Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»
Формування моделі публічно-приватного партнерства у сфері природокористування для забезпечення сталого просторового розвитку (аналітична записка) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Формування моделі публічно-приватного партнерства у сфері природокористування для забезпечення сталого просторового розвитку (аналітична записка) Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації
Перспективи розвитку сільських територіальних громад на базі актив-орієнтовного підходу (аналітична записка) в рамках НДР «Соціоекологічні імперативи розвитку сільських територіальних громад» Приватний вищий навчальний заклад-інститут «Українсько-американський університет Конкордія»
Просторова організація середовища життєдіяльності сільських територіальних громад (аналітична записка) Київська обласна державна адміністрація
Формування простору урборуральних агломераційних утворень в контексті гарантування еколого-економічної безпеки (доповідна записка) Департамент комунального господарства Харківської міської ради
Просторова організація середовища життєдіяльності сільських територіальних громад (аналітична записка) Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій України
Формування простору урборуральних агломераційних утворень в контексті гарантування еколого-економічної безпеки (доповідна записка) Управління екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації
Просторова організація середовища життєдіяльності сільських територіальних громад (аналітична записка) Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації
Формування простору урборуральних агломераційних утворень в контексті гарантування еколого-економічної безпеки (доповідна записка) Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Просторова система управління природно-ресурсними активами (науково-аналітична доповідна) ТОВ «Агро-Союз-Київ» (м. Біла Церква)
Наукові підходи до екосистемного визначення компенсаційних заходів із відшкодування збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру (аналітична записка) Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Просторова система управління природно-ресурсними активами (аналітична записка) Асоціація фахівців землеустрою України
Просторова система управління природно-ресурсними активами (аналітична записка) Непідприємницьке товариство «Товариство лісової сертифікації в Україні»
Низьковуглецевий розвиток неенергетичних секторів: стратегічне планування у сфері природокористування (інформаційно-аналітичні матеріали) Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»
Низьковуглецевий розвиток неенергетичних секторів: стратегічне планування у сфері природокористування (інформаційно-аналітичні матеріали) Обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Галсільліс»
Низьковуглецевий розвиток неенергетичних секторів: стратегічне планування у сфері природокористування (інформаційно-аналітичні матеріали) Громадська організація «Еко-Форест»
Низьковуглецевий розвиток неенергетичних секторів: стратегічне планування у сфері природокористування (інформаційно-аналітичні матеріали) Громадська організація «Зелена планета»
Низьковуглецевий розвиток неенергетичних секторів: стратегічне планування у сфері природокористування (інформаційно-аналітичні матеріали) Всеукраїнська громадська організація «Клуб мерів»