О Г О Л О Ш Е Н Н Я

До уваги аспірантів
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

На засіданні вченої ради ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 25 жовтня 2018 р. буде проведена атестація аспірантів про виконання індивідуальних планів робіт за період з листопада 2017 р. по жовтень 2018 р. Явка аспірантів на засідання вченої ради обов’язкова.

До 19 жовтня 2018 р. на засіданнях відділів відзвітувати про виконання індивідуальних планів робіт за період з листопада 2017 року по жовтень 2018 р. До 23 жовтня 2018 р. подати до відділу кадрів та аспірантури:

  • звіт;
  • атестаційний лист;
  • індивідуальний план роботи аспіранта;
  • витяг із протоколу засідання відділу.

Правила прийому до аспірантури у 2018 році