О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури та докторантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на 2017 рік (Завантажити файл)