О Г О Л О Ш Е Н Н Я

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

бульвар Тараса Шевченка, будинок 60, м. Київ, 01032
офіційний веб-сайт http://www.ecos.kiev.ua
тел. (044) 486-90-40, електронна пошта ecos2018hr@gmail.com

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

провідного наукового співробітника відділу економічних проблем водокористування – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз;

старшого наукового співробітника відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів – доктор філософії (кандидат наук), не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

 1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки;
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць.

Кандидати можуть подавати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Житлом Інститут не забезпечує.

Заяви і документи приймаються до 31 жовтня 2019 року включно за адресою: 01032, Київ, вул. бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, к. 308, відділ кадрів.

За довідками і роз’ясненнями щодо проведення конкурсу звертатися до Загородньої Людмили Іванівни, завідуючого відділом кадрів, тел.: (044) 486-90-40.

До уваги аспірантів
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

На засіданні вченої ради ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 31 жовтня 2019 р. буде проведена атестація аспірантів про виконання індивідуальних планів робіт за період з листопада 2018 р. по жовтень 2019 р. Явка аспірантів на засідання вченої ради обов’язкова.

До 25 жовтня 2019 р. на засіданнях відділів відзвітувати про виконання індивідуальних планів робіт за період з листопада 2018 року по жовтень 2019 р. До 29 жовтня 2019 р. подати до відділу кадрів та аспірантури:

 • звіт;
 • індивідуальний план роботи аспіранта;
 • витяг із протоколу засідання відділу.