О Г О Л О Ш Е Н Н Я

До уваги аспірантів
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

На засіданні вченої ради ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 25 квітня 2019 р. будуть заслухані звіти про виконання індивідуальних планів робіт за період з листопада 2018 р. по квітень 2019 р.

Явка аспірантів на засідання вченої ради обов’язкова.

До 19 квітня 2019 р. на засіданнях відділів відзвітувати про виконання індивідуальних планів робіт за період з листопада 2018 року по квітень 2019 р. До 23 квітня 2019 р. подати до відділу кадрів та аспірантури:

  • письмовий звіт,
  • витяг із протоколу засідання відділу.

Відділ кадрів та аспірантури

Правила вступу до аспирантуры и докторантуры