Паспорт наукової спеціальності
08.00.06 «Економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища»

(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528, додаток 13)

I. Формула спеціальності:
Наукова спеціальність, змістом дослідження якої складають теоретичні, методологічні, методичні та прикладні проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу і навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки соціально-економічного розвитку і життєдіяльності людини.
II. Напрями досліджень:
 1. Природні ресурси, навколишнє природне середовище, екологічна і природно-техногенна безпека як об‘єкти економічних досліджень; еколого-економічні проблеми сталого розвитку суспільства, держави та її регіонів; проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного середовища: методологія, методика, інструментарій, теорія та методологія економічних відносин у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки.
 2. Економічні, організаційні, управлінські засади та методичні підходи до формування і реалізації природно-ресурсної та екологічної політики держави та її регіонів; макроекономічні проблеми використання, охорони, відтворення природно-ресурсного потенціалу, охорони навколишнього природного середовища, забез­печення екологічної і природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення, макроекономічний та регіональний аспекти еколого-економічної реалізації політики сталого розвитку, формування та використання потенціалу сталого розвитку.
 3. Економічні, організаційні та управлінські засади природокористування, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення природо-ресурсної, екологічної та природо-техногенної безпеки діяльності суб’єктів господарювання та корпоративних утворень; функції, економічні механізми та інструменти, організаційне забезпечення корпоративного природно-ресурсного та екологічного менеджменту; економічні та управлінські аспекти екологізації діяльності суб’єктів господарювання; еколого-економічні індикатори діяльності підприємств; екологічні інновації та інвестиції.
 4. Проблеми інституціонального забезпечення управління та регулювання у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки, інституціональне забезпечення реалізації еколого-економічних складових сталого розвитку суспільства. Економічні інструменти екологічної модернізації та забезпечення зеленого зростання економіки. Екологічний маркетинг. Капіталізація, розвиток корпоративних відносин у сфері природокористування, формування природно-господарських активів.
 5. Міжнародні економічні проблеми природокористування, природно-ресурсної та екологічної політики, міжнародні еколого-економічні проблеми сталого розвитку суспільства.
 6. Земля як територіальна основа сталого розвитку, ресурс господарської діяльності людини; еколого-економічні засади формування та реалізації земельної політики держави та економічні проблеми землекористування, зокрема, оцінка земельних ресурсів та їх капіталізація, еколого-економічні проблеми розвитку ринку земель, платежі за користування земельними ресурсами тощо.
 7. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони водних ресурсів та еколого-економічні засади формування та реалізації водної політики держави, зокрема, плата за водокористування, збиток за забруднення та нераціональне використання водних об’єктів, інвестиційне та інноваційне забезпечення водогосподарської і водоохоронної діяльності, державно-приватне партнерство у водоресурсній сфері тощо.
 8. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони лісових ресурсів: еколого-економічна оцінка антропогенних змін у лісових екосистемах; інвестиції та інновації у сфері лісокористування; управління лісогосподарською діяльністю; еколого-економічні засади формування та реалізації лісогосподарської політики держави.
 9. Економіка охорони якості атмосфери як середовища проживання людини, флори та фауни: економічна оцінка збитків від забруднення атмосферного повітря; оподаткування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; економічне обґрунтування заходів у галузі охорони атмосферного повітря.
 10. Економічні проблеми морського природокористування, охорони морського середовища, відтворення і раціонального використання природно-ресурсного потенціалу морів та океанів, економічні аспекти екологічної безпеки море господарської діяльності.
 11. Економічні проблеми поводження з відходами і їх використання як вторинних ресурсів в процесі реалізації ресурсозберігаючої та природоохоронної політики.
 12. Економіка, організація та управління природно-заповідною справою, розвитком природо-заповідної мережі, еколого-економічні проблеми природоохоронних об’єктів та резервування ресурсів флори і фауни, розвиток курортно-рекреаційних і бальнеологічних територій та зеленого туризму в системі забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Економічні науки.

Виконуюча обов’язки директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С. Д. Криштоф