Автореферати дисертацій

  • Ільїна М.В. Формування системи сталого рекреаційного природокористування (на прикладі сільських територій України) (Завантажити)
  • Сакаль О.В. Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій (Завантажити)
  • Мандзик В.М. Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика (Завантажити)
  • Бойко В.В. Екологічна модернізація системи охорони атмосферного повітря великих міст України (Завантажити)