Автореферати дисертацій

  • Ільїна М.В. Формування системи сталого рекреаційного природокористування (на прикладі сільських територій України) (Завантажити)
  • Обиход Г. О. Інституціоналізація екологічної безпеки в системі формування політики сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Г. О. Обиход. – К., 2017. – 39 с. (Завантажити)
  • Мариняк Б.Б. Забезпечення еколого-економічної безпеки об’єктів життєзабезпечення населення України. (Завантажити)
  • Штогрин Г.С. Організаційно-економічний механізм екологізації розвитку житлово-комунального господарства. (Завантажити)