Дисертації

  • Обиход Г.О. Інституціоналізація екологічної безпеки в системі формування політики сталого розвитку: дис. … доктора екон. наук : 08.00.06 / Ганна Олександрівна Обиход. – Київ, 2017. – 411 с. (Читати). Відгуки: Саблук П.Т., Степанов В.М., Зіновчук Н.В..