Дисертації

  • Обиход Г.О. Інституціоналізація екологічної безпеки в системі формування політики сталого розвитку: дис. … доктора екон. наук : 08.00.06 / Ганна Олександрівна Обиход. – Київ, 2017. – 411 с. (Читати). Відгуки: Саблук П.Т., Степанов В.М., Зіновчук Н.В..
  • Mариняк Б. Б. Забезпечення еколого-економічної безпеки об’єктів життєзабезпечення населення України: дис. … кандидата екон. наук : 08.00.06 / Мариняк Богдан Богданович. – Київ, 2017. – 207 с. (Читати). Відгуки: Кононенко О.Ю., Степанов В.М..
  • Штогрин Г.С. Організаційно-економічний механізм екологізації розвитку житлово-комунального господарства (Читати). Відгуки: Зіновчук Н.В., Пристайко О.П..