ВІДДІЛ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Бистряков Ігор Костянтинович

Завідувач відділу, доктор економічних наук, професор

БИСТРЯКОВ Ігор Костянтинович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

  • розробка теоретико-методологічних засад комплексної оцінки та управління природними ресурсами в контексті формування умов сталого розвитку;
  • розроблення моделей капіталізації природних ресурсів та фінансових механізмів управління природними ресурсами;
  • формування напрямів корпоратизації власності природних ресурсів, методів та моделей корпоративного управління ними;
  • розробка методів гармонізації інтересів влади, бізнесу, суспільства у сфері використання природних ресурсів.

Контактна інформація:

  • Зав. відділом – Бистряков Ігор Костянтинович, д.е.н., проф.
    Тел. +38 (044) 486-40-25
  • Учений секретар – Коржунова Наталія Володимирівна, пр.н.с., к.е.н., с.н.с.
    Тел. +38 (044) 238-03-27