ВІДДІЛ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Степаненко Анатолій Васильович

Завідувач відділу, доктор географічних наук, професор

СТЕПАНЕНКО Анатолій Васильович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

  • ідентифікація, оцінка та прогноз розвитку природно-техногенних і екологічних ризиків та загроз у системі національної безпеки;
  • розробка теоретико-методологічних і прикладних основ стратегії розвитку й формування регіональної природно-техногенної та екологічної безпеки;
  • обґрунтування стратегії сталого розвитку у форматі природно-техногенної та екологічної безпеки України в умовах структурних трансформацій економіки й інституціональних перетворень; удосконалення системи управління природно-техногенною та екологічною безпекою;
  • розробка організаційно-економічних і екологічних засад поводження з відходами у сфері розвитку вторинного ресурсокористування; обґрунтування програмно-цільових рішень і складових державної екологічної політики, а також фінансово-економічних механізмів, спрямованих на вирішення проблеми відходів.

Контактна інформація:

  • Зав. відділом – Степаненко Анатолій Васильович, д.г.н., проф.
    Тел. +38 (044) 486-91-66
  • Учений секретар – Омельченко Алла Анатоліївна, н.с., к.е.н.
    Тел. +38 (044) 486-05-61