ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ІЛЬЇНА Марія Володимирівна

Завідувач відділу, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

ІЛЬЇНА Марія Володимирівна

Основні наукові напрями діяльності відділу:

 • теоретико-методологічні засади екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу;
 • методи оцінки екосистемного гомеостазу господарського простору;
 • класифікація факторних та комплексних індикаторів оцінки ефективності функціонування екосистемних об’єктів;
 • методи оцінки природно-ресурсних активів та екосистемних послуг;
 • наукові засади формування методичних підходів щодо екосистемного оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

Контактна інформація:

 • Зав. відділом – Ільїна Марія Володимирівна, д.е.н., с.н.с.
  Тел. +38 (044) 486-02-54
 • Учений секретар – Кобзар Олена Михайлівна, с.н.с. к.е.н., с.н.с.
  Тел. +38 (044) 486-90-70