ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Хлобистов Євген Володимирович

Завідувач відділу, доктор економічних наук, професор

ХЛОБИСТОВ Євген Володимирович

Основні наукові напрями діяльності відділу:

  • розробка теоретико-методоло­гічних та економічних засад формування і реалізації екологічної політики;
  • удосконалення системи механізмів забезпечення сталого розвитку на різних рівнях (від об’єктового до державного);
  • розроблення теоретико-методологічних основ формування еколого-економічного інструментарію державної стратегії сталого розвитку;
  • здійснення методологічного аналізу та розробка методичного апарату визначення екологічних збитків від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, порушення природоохоронного законодавства.

Контактна інформація:

  • Зав. відділом – Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., проф.
    Тел. +38 (044) 486-02-54
  • Учений секретар – Кобзар Олена Михайлівна, с.н.с. к.е.н., с.н.с.
    Тел. +38 (044) 486-90-70