19 грудня 2020 року

12:04:15 19.12.2020 Назад

УЧАСТЬ ДИРЕКТОРА ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ АКАДЕМІКА НААН УКРАЇНИ М. А. ХВЕСИКА У ХІІІ ПЛЕНУМІ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ

16 грудня 2020 року директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України М. А. Хвесик взяв участь у роботі ХІІІ Пленуму Правління Спілки економістів України (формат Zoom-конференцїї).

На Пленумі були розглянуті наступні питання:

        економічні та позаекономічні фактори, що впливають на динаміку економічного розвитку;

        пріоритети і напрями інституційного забезпечення соціально-економічного зростання;

        інституційна неспроможність як чинник економічної нестабільності;

        структурні і галузеві аспекти досягнення позитивної соціально-економічної динаміки;

        перспективи становлення сучасної інформаційно-мережевої економіки;

        поширення організаційно-правових форм спільної економічної діяльності (кластери, публічно-приватне партнерство, концесії, спільна діяльність, публічні закупівлі тощо) як чинник соціально-економічного зростання;

        роль державного стратегічного прогнозування і планування в досягненні стабільного соціально-економічного розвитку;

        фінансові інструменти забезпечення економічного розвитку;

        демографічні та природні ресурси в системі чинників економічного розвитку;

        співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями в контексті економічного розвитку держави;

        економічний націоналізм і підтримка вітчизняного виробника як основа конкурентоспроможності національної економіки в контексті глобальних економічних циклів;

        соціальна політика держави в аспекті сучасної економічної динаміки;

        економічні чинники національної безпеки держави та ефективного управління державним боргом;

        роль науки у формуванні політики і моделей ефективного господарювання та розвитку потужного внутрішнього ринку із сучасною ринковою інфраструктурою як основи економічного зростання.

Академік НААН України М. А. Хвесик прийняв участь в обговорені пленарної доповіді на тему «Сучасна соціально-економічна динаміка: реалії та перспективи для України» та інших повідомлень.

У процесі роботи Пленуму було заслухано ряд наукових доповідей, присвячених вищезазначеній проблематиці, де особливу увагу зосереджено на висвітленні комплексу питань, що стосуються соціально-економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності, обумовленої дією різноманітних чинників.

Учасники Пленуму акцентували увагу на проблемі цифровізації усіх сфер суспільного життя та прийняли відповідні рекомендації, які надіслано органам державної влади та місцевого самоврядування.