19 грудня 2020 року

12:11:17 19.12.2020 Назад

ОН-ЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ВІД РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ»

16 грудня 2020 р. старшийнауковийспівробітникДержавноїустанови «ІнститутекономікиприродокористуваннятасталогорозвиткуНаціональноїакадеміїнаукУкраїни» МаковецькаЮ.М. взялаучастьуон-лайнконференції «Екомодернізаціяукраїнськоїпромисловості: відресурсоефективностідоциркулярноїекономіки».

Метою заходу було представлення результатів проєкту ЮНІДО з ресурсоефективного чистого виробництва, підвищення обізнаності щодо його можливостей та переваг на національному та регіональному рівнях серед представників підприємств, уряду та громадськості, обговорення поточного прогресу щодо переходу до «зеленої» та циркулярної економіки у контексті Програми EU4Environment тощо. У конференції взяли участь представники ЮНІДО, Мінекономіки, науково-дослідні організації й громадські об’єднання.