24 грудня 2020 року

14:17:54 24.12.2020 Назад

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», д.е.н., проф., академік М.А. Хвесик,  д.е.н. Г.О. Обиход, к.е.н. В.В. Бойко та м.н.с. О.В. Каленська взяли участь у он-лайн засіданні науково-технічної ради Держводагентства. Відповідно до плану проведення засідань науково-технічної ради та її секцій у поточному році було проведено: засідання секції з питань меліорації, на якій розглядались питання щодо проєкту Закону України «Про об’єднання водокористувачів»; спільне засідання секції з питань водних ресурсів та шкідливої дії вод, на якому розглянуто питання про шляхи вирішення проблеми поводження з шахтними водами Кривбасу; оновлення Методичних рекомендації щодо визначення основних антропогенних навантажень та їхніх впливів на стан поверхневих вод та огляд досвіду ЄС у частині розроблення програми заходів при підготовці Планів управління річковими басейнами (на прикладі Дністра); засідання секції з питань водних ресурсів, на якій було розглянуті результати науково-дослідних розробок Держводагентства за 2020 рік.

На підсумковому засіданні директор Інституту водних проблем і меліорації НААН України, д.т.н., академік НААН М. Ромащенко презентував результати досліджень за Програмою «Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель (2016-2020 роки)». Члени НТР, під час дискусії, вирішили об’єднати зусилля усіх наукових установ, які мають наукові розробки в галузі водного господарства та меліорації земель, та створити відповідну Координаційну раду. Про сучасний  еколого-меліоративний стан зрошуваних земель та завдання щодо удосконалення системи його моніторингу доповів директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, академік НААН С. Балюк. Завідувач відділу водних ресурсів Інституту водних проблем і меліорації НААН України, кандидат сільськогосподарських наук А. Шевченко доповів про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням.

Жвава дискусія відбулась під час розгляду питання щодо Методології запобігання біологічним загрозам (біоперешкодам) водних екосистем шляхом формування природно-штучного біомеліоративного комплексу та проєкту Інструкції про порядок запровадження заходів із запобігання біологічним загрозам (біоперешкодам) водних екосистем, яку презентував асистент кафедри екології та економіки землекористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління В. Коротецький.