23 січня 2021 року

11:12:05 23.01.2021 Назад

УКРАЇНА РОЗРОБЛЯЄ СТРАТЕГІЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

Нагальність розроблення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату зумовлена Указом Президента України №392/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України"», низкою нормативно-правових актів, а також міжнародних угод, учасником яких є Україна. Це, зокрема, Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932, Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» від 4 липня 2016 року № 1469-VIII. Процес розроблення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату координує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а технічну підтримку процесу надає проєкт ЄС/ПРООН EU4Climate.

Понад 120 представників від уряду, міжнародних організацій, академічної спільноти, бізнесу та експертів неурядових організацій працюють колегіальною робочою групою над розробленням Стратегії. Державну установу «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» активно представляють головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н, професор О.О. Веклич і аспірантка відділу В.С.Яшкіна.

Починаючи з листопада 2020 року, проведено три засідання робочої групи з питань адаптації та одне об’єднане засідання з робочою групою з питань розроблення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату. У фокусі дискусій – загальне бачення проблем, які покликана розв’язати Стратегія, структура документу та визначення ключових її індикаторів.

Згідно з останнім варіантом структури Стратегії, вона враховуватиме ризики стихійних лих і охоплюватиме сектори, що вразливі до зміни клімату. Це – біорізноманіття, водні ресурси, сільське господарство та ґрунти, берегові зони, лісове господарство, рибне господарство, енергетика, транспорт та інфраструктура, міста і територіальні громади, туризм, громадське здоров’я. Структура документу включає глосарій, мету та цілі Стратегії, принципи, напрями, завдання, механізми та інструменти її реалізації, а також моніторинг, контроль, організаційне та фінансове забезпечення Стратегії. Водночас розробляється і План дій з реалізації Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату.

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу