5 лютого 2021 року

21:04:38 05.02.2021 Назад

ЗВІТ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПИ ЗА 2020 РІК

Проводиться опрацювання Звіту щодо сталого розвитку Європи за 2020 рік – друге видання незалежної оцінки прогресу Європейського Союзу та його держав-членів на шляху досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Звіт розроблений групами незалежних експертів Мережі з питань сталого розвитку (SDSN) та Інституту європейської екологічної політики (IEEP). У звіті відзначено, що пандемія COVID-19 являє собою серйозну кризу для сталого розвитку в Європі та в усьому світі, проте ЄС не вбачає за необхідне у зв’язку з цим змінювати свої принципові бачення або цінності розвитку. ЦСР є глобальним підтвердженням європейських цінностей, це “майбутнє, яке ми хочемо”. Хоча цілі є досяжними та фінансово доступними, їх досягнення залежатиме від сильного політичного керівництва та амбіційної політики. Експерти відзначили, що ЦСР – це основа, на якій можна “будувати краще” в умовах відновлення економіки після COVID-19, а також фінансування в Європі та в усьому світі. Інвестиційна діяльність повинна підтримувати стійке, всеохоплююче відновлення від COVID-19 на основі Європейського зеленого курсу та досягнення всіх 17 ЦСР. Криза обумовлює пошук стимулів сукупного попиту, державних інвестицій, спрямованих на трансформації, що підтримують зелену інфраструктуру, цифровізацію та відповідальне споживання і виробництво. Серед шести пріоритетних трансформацій для досягнення ЦСР всередині ЄС відзначено, що стале виробництво продуктів харчування, здорове харчування та захист біорізноманіття можна забезпечити лише сукупно. Це обумовлює трансформацію спільної аграрної політики ЄС, метою якої є забезпечення здорового харчування для всіх, спільну політику рибальства, нову програму біорізноманіття, нову лісову програму ЄС та сприяння скороченню викидів парникових газів.

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів