19 лютого 2021 року

22:27:44 19.02.2021 Назад

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗМІН ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) набуває сьогодні все більшої гостроти та масштабності. Так, за даними Міністерства громад та територій України, в державі за 2019 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось майже 53 млн. м3 побутових відходів або понад 10 млн тонн, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею майже 9 тис. га. Ефективне вирішення екологічних та економічних проблем, пов‘язаних із негативним впливом ТПВ на екосистемні активи територіальних громад, потребує формування системи показників оцінювання екосистемних активів та їх змін.

Відповідно до цільового документу «Система комплексного природно-ресурсного та економічного обліку: експериментальний екосистемний облік» (System of Environmental-Economic Accounting 2012: Experimental Ecosystem Accounting), який було підготовлено в рамках Комітету експертів по природно-ресурсному та економічному обліку ООН, Лондонської групи по природно-ресурсному обліку, Відділу статистики ООН, низки інших міжнародних структур, а також із залученням провідних фахівців-експертів різних держав, екосистемні активи оцінюють із двох позицій: поширення/протяжності й стану екосистем; «надання» екосистемних послуг – у поточний момент і в перспективі. Відповідно, й оцінювання змін екосистемних активів від негативного впливу ТПВ доцільно проводити за цими ж напрямами.

Сьогодні в Україні домінуючим способом поводження з ТПВ залишається їх вивезення та захоронення на полігонах та сміттєзвалищах. Полігон або сміттєзвалище є специфічною зміною екосистеми, яка якісно відрізняється від усіх інших змін та є максимально близькою до критичних показників, тобто до повного знищення структурно-функціональної цілісності екосистеми та її компонентів. У зв‘язку з цим, при оцінюванні змін протяжності/поширення екосистеми від негативного впливу ТПВ, доцільно враховувати показник змін протяжності/поширення екосистеми за рахунок площі екосистеми, зайнятої ТПВ (площі сміттєзвалищ, полігонів).

Поняття стану екосистеми відображає якість певної екосистеми, екосистемного активу, виміряного на основі її/його характеристик і конкретних елементів. Отже, зміна стану екосистеми від негативного впливу ТПВ може оцінюватися за змінами її просторової, видової та  функціональної структур.

Зміни у поширенні/протяжності та стані екосистеми впливають на її здатність «надавати» екосистемні послуги. Оцінювання змін у «наданні» екосистемними активами екосистемних послуг включає оцінювання змін якісних та кількісних характеристик: усіх груп екосистемних послуг у поточний момент; очікуваних потоків екосистемних послуг – усіх майбутніх потоків екосистемних послуг, що надходять від екосистемних активів до обраного «кошику» екосистемних послуг.

Отже, запровадження теоретико-методологічних підходів до оцінювання екосистемних активів, запропонованих у «Системі комплексного природно-ресурсного та економічного обліку: експериментальний екосистемний облік» у вітчизняну нормативно-правову базу та практику господарювання, сприятиме підвищенню ефективності реалізації низки управлінських завдань, зокрема стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, визначенні екологічного ризику, планування, страхування, відбору інвестиційних проектів тощо.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Кобзар Олена Михайлівна, к.е.н., с.н.с.,

старший науковий співробітник