5 березня 2021 року

15:55:52 05.03.2021 Назад

ЗАСІДАННЯ БЮРО ВІДДІЛЕННЯ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА НААН УКРАЇНИ

04 березня 2021 року директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», академік НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесик взяв участь у он-лайн засіданні Бюро Відділення аграрної економіки і продовольства. Учасники заслухали інформацію директора Інституту інноваційної біоекономіки, члена-кореспондента НААН С. А. Володіна «Стимулювання виробництва нішевих культур в Україні на основі фастплант-технологій» та відмітили актуальність запропонованої ринкової системи стимулювання виробництва комерційно-привабливої і соціально-значущої продукції із застосуванням фастплант-технологій швидкого відтворення селекційно-технологічних ресурсів для вирощування нішевих культур за державним замовленням і ринковими потребами. Інститутом інноваційної біоекономіки запропоновано концепцію і запатентовано технології швидкого освоєння виробництва нішевих культур на основі гнучкої ринково орієнтованої системи селекції, вирощування, переробки і реалізації продукції в замкнутому науково-виробничому комплексі.

В процесі дискусії академік НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесик акцентував увагу присутніх на необхідності додаткових консультацій із профільними науковими установами та фахівцями НААН України щодо впровадження механізмів ринкового регулювання нішевого ринку за рахунок гнучкої системи реагування на пікові потреби продовольчої сфери. Також потребує уточнення і змістовного наповнення Платформа «Агротехполіс» як інструмент реалізації системи державної підтримки виробництва соцільно значущої нішевої продукції через дотування контрактації вхідних умов.

За підсумками обговорення Бюро Відділення аграрної економіки і продовольства постановило внести подані зауваження та пропозиції до проекту, взяти наведену у доповіді інформацію до відома та продовжити роботу з розробки кластерної системи швидкого відтворення селекційно-технологічних ресурсів за фастплант-технологіями на засадах інноваційної біоекономіки для розроблення та реалізації програми виробництва нішевих культур в Україні в період 2021-2025 рр.