12 квітня 2021 року

22:48:41 12.04.2021 Назад

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»

7–8 квітня 2021 року відбулася (дистанційно) І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів», організована кафедрою менеджменту та адміністрування Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за участю Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», а також Національного університету «Львівська політехніка», Національного авіаційного університету, Запорізького національного університету, Вінницького національного аграрного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Поліського національного університету, Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Українського інституту міжнародної політики, Громадської організації «Ділові ініціативи», Познанської політехніки (м. Познань, Республіка Польща), Поморської академії (м. Слупськ, Республіка Польща), AGH «Університет науки та технологій» (м. Краків, Республіка Польща), Казахського університету ім. Н. Назарбаєва (Республіка Казахстан).

Активну участь у роботі конференції взяли співробітники Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» д.е.н., проф. Микитенко Вікторія Володимирівна і д.е.н., с.н.с. Сакаль Оксана Володимирівна, які передали вітання учасникам конференції від директора ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН України, д.е.н., проф. Хвесика Михайла Артемовича.

Учасники заходу представили результати власних досліджень та обговорили, зокрема, новітні концепції менеджменту, особливості, виклики, проблеми та шляхи їх вирішення у різних галузях і сферах управлінської діяльності, стратегічний менеджмент в умовах змін, проєктний менеджмент як інструмент гнучкості в управлінні, публічний та адміністративний менеджмент – від самоорганізації до успішної громади і ефективної економіки, лідерство в умовах сучасних викликів (глобальне потепління, цифровізація, COVID-19 тощо), а також тенденції, виклики, проблеми й перспективи менеджменту у вищій школі.