1 травня 2021 року

13:12:27 01.05.2021 Назад

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ ПРОЄКТУ «GEIPP UKRAINE»

27 квітня 2021 року директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесик, в якості делегованого представника Президії НАН України, прийняв участь у першому он-лайн засіданні Консультативної ради Проєкту «GEIPP Ukraine» («Глобальна програма екоіндустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні»), котрий підтримується урядом Швейцарії та реалізується Організацією Об’єднаних Націй у сфері промислового розвитку. Рада є дорадчим органом, що складається з представників державних установ, неурядових асоціацій, приватного бізнесу, наукових кіл та експертів, а серед її завдань:

1)      обговорення питань, пов’язаних із впровадженням Проєкту «GEIPP Ukraine»в Україні;

2)      консультування щодо вирішення виявлених труднощів, що виникають під час реалізації Проєкту;

3)      збір інформації від ключових національних зацікавлених сторін та забезпечення відповідності діяльності Проєкту національним інтересам та потребам представників державного та приватного секторів.

В ході проведення Ради учасникам було презентовано власне Проєкт «GEIPP Ukraine» (Антон Клещов, Національний координатор Проєкту ЮНІДО); узгоджено мету, регламент, цілі та подальшу роботу Консультативної ради; обрано Голову Консультативної ради та представника для доповіді на засіданні Наглядової ради Проєкту «GEIPP Ukraine», що відбудеться 13 травня 2021 року (Ольга Романів, національний консультант з комунікацій Проєкту ЮНІДО).

Гостра дискусія відбувалась навколо очікуваних результатів від втілення Проєкту «GEIPP Ukraine». В обговоренні даного питання приймав участь академік М.А. Хвесик, який у своєму виступі наголосив на актуальності зазначеної проблеми, важливості створення екоіндустріальних парків в Україні, що дасть можливість практичної реалізації концепції сталого розвитку, сприятиме охороні довкілля, його оздоровленню, а також підвищенню ефективності використання і охорони наявного природно-ресурсного потенціалу. Було також акцентовано на тих наукових результатах, які має ДУ ІЕПСР НАН України, їх важливості для імплементації в даному проекті і співпраці установи в подібного роду міжнародних проектах. М.А. Хвесик звернув увагу колег на необхідності і важливості розробки і реалізації мотиваційних механізмів формування екоіндустріальних парків.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unido.org%2F&data=02%7C01%7C%7C5c629f2d51414c1cd7b408d5e57b82c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636667242272356243&sdata=BO8V3OZrXnyQORFJMZuPCOfDrt%2Bk4b1zbz9yw2l21dc%3D&reserved=0

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUNIDO.HQ&data=02%7C01%7C%7C5c629f2d51414c1cd7b408d5e57b82c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636667242272356243&sdata=ZJLWZXakmWg%2BPTteZhjvKdj%2Bg%2FDRyZ3TTQ%2BZH9U%2FOA0%3D&reserved=0

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Funido&data=02%7C01%7C%7C5c629f2d51414c1cd7b408d5e57b82c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636667242272356243&sdata=%2F%2FBOAjw5rEfbr4lRQclspM1Oh864KERhqh6ui1G9gW4%3D&reserved=0

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funido&data=02%7C01%7C%7C5c629f2d51414c1cd7b408d5e57b82c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636667242272356243&sdata=SFb2TpCy%2Fwdg1e9dvDwI2IVshlVVGCwTog2lSPEMJEc%3D&reserved=0 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FUNIDObeta&data=02%7C01%7C%7C5c629f2d51414c1cd7b408d5e57b82c3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636667242272356243&sdata=Q0g75MruY5IpNAkfzb5OZu5Sf3meeCcivVEcZbbH%2FZM%3D&reserved=0

2021-05-01-131033