18 червня 2021 року

10:13:02 18.06.2021 Назад

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЛАТФОРМИ СИСТЕМНИХ ВЗАЄМОДІЙ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ТА РИНКОВОГО ЦИКЛІВ РОЗВИТКУ

Платформа системних взаємодій – це певна локація (реального чи віртуального характеру), в межах якої відбувається взаємодія природних ресурсів і економіки з метою реалізації спільних позицій.

Які позитиви для сфери природних ресурсів ?

Можливість посилення капіталізації, зростання вартості, зростання інших фінансових характеристик (рента, інвестиції…), більша інтеграція до сфери бізнесу. Крім того, за умови інтеграції природних ресурсів до зони платформи актуалізуються ринкові ознаки і властивості природних ресурсів у контексті їх експлуатації. 

Платформа системних взаємодій повинна враховувати можливості і потенціал природних ресурсів і ринку, особливості (алгоритм) їх взаємодії (етапи інтеграції), можливості проходження цих етапів для земельних і лісових ресурсів, суміжні процеси (капіталізація, посилення ваги вартісних показників, …..). Крім того, важливо акцентувати увагу, що формування платформи проходить не ізольовано, а в умовах середовища країни, що може прискорювати і гальмувати ці процеси.

Принципи функціонування платформи системних взаємодій передбачають виокремлення базових засад, що є орієнтирами (правилами) для формування платформи. Дієвість – принцип, за умови його врахування, забезпечує можливість досліджуваної системи (платформи взаємодій) реально відображувати явища і процеси, що активно проявляються. Це процеси, характерні для взаємодій між природними ресурсами і ринком. Ефективність – передбачає побудову з врахуванням хорошого ККД, переваг в процесі подібних взаємодій. Ці переваги повинні формуватися в процесі підтримання взаємодій. Системність – можливість обліку і інтеграції до платформи взаємодій базових елементів та складових (що є ключовими). Подібними, зокрема, є можливості капіталізації, врахування вартісних характеристик тощо. Компліментарність –  можливість “вбудовуватися” в існуючу систему економічного розвитку країни, спроможність доповнювати цю систему.

За своїм конструктом платформа передбачає виокремлення 2 рівнів – функціональний (рух ПР до зони впливу ринку) і секторальний. Перший з них передбачає врахування різних етапів взаємодії природних ресурсів і ринку, зміну позицій ПР (сировинні → ринкові), особливості етапів, супровідні процеси (капіталізація, вартість……). Другий рівень враховує різні масштаби прояву цих процесів – просторовий і інші.

Рисунок – Конструкт платформи системних взаємодій природоресурсного і ринкового циклів розвитку (ЕI – перший етап (особливості природних ресурсів до їх інтеграції до зони впливу ринку), Е II – формації природних ресурсів в зоні впливу ринку; зв’язки: 1 – слабі, 2 – потужні)


Просторовий аспект передбачає врахування особливостей розвитку і прояву цих процесів – локальний (громади), регіональний, загальнодержавний. Можливо ще учасники платформи – держава, приватні гравці, інші стейкхолдери.

Важливим є врахування можливих зв’язків – зв’язки між елементами платформи системних взаємодій. Ці зв’язки пронизують учасників цих взаємодій і вагомо обумовлюють успішність прояву тієї чи іншої формації ПР.

А. М. Сундук, завідувач відділом проблем

економіки земельних і лісових ресурсів