27 червня 2021 року

21:53:04 27.06.2021 Назад

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: СУБНАЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Успішна імплементація Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року передбачає досягнення 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) на глобальному, національному та субнаціональному рівнях. А ключовий принцип – «нiкого не залишити осторонь» – охоплює не лише населення, а й стосується територій, які мають різні передумови та потенціал розвитку. Зважаючи на це, а також на виконання указу Президента «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30.09 2019 року Державною службою статистики України спільно з VoxUkraine в рамках проєкту ПРООН "Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні", що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, здійснено оцінку прогресу досягнення Цілей сталого розвитку за методологією Економічної та соціальної комісії ООН для Азії та Тихого океану (ЕСКАТО ООН/UNESCAP) (посилання: https://data.unescap.org).

Для кращого розуміння процедури розрахунку прогресу досягнення Цілей Сталого Розвитку на субнаціональному (регіональному) рівні за цією методологією 17 червня ц.р. було проведено вебінар "ЦCР в Україні: субнаціональний зріз", на якому оприлюднено Т.Тищук, керівницею проєкту "Індекс реформ у Вокс Україна", презентацію результатів пілотного дослідження «Оцінка прогресу України у досягненні Цілей сталого розвитку в субнаціональному зрізі (на прикладі областей): методологія ЕСКАТО ООН». У роботі вебінару прийняли участь співробітники нашої установи: завідувачка відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н., с.н.с. М.В.Ільїна, головний науковий співробітник цього відділу д.е.н, професор О.О.Веклич, головний нуковий співробітник відділу методології сталого розвитку д.е.н, професор В.В.Микитенко, провідний економіст відділу економічних проблем водокористування О.М. Митрофанова.

Під час вебінару було обговорено рівень досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року на регіональному рівні, методологію оцінки даних, а також проблеми щодо збору даних та координації процесу досягнення ЦСР в Україні. Значний науковий та фаховий інтерес викликала презентація доповіді «Оцінка ЦСР на рівні областей», здійснена С.Ковалівською, керівницею центру регіональних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, в якій розкривалися питання вимірювання досягнення ЦСР на субрегіональному рівні та практична цінність використання визначених індикаторів ЦСР при розробленні регіональних стратегій. Зокрема, представлений в доповіді аналіз даних щодо досягнення ЦСР на регіональному рівні показав суттєву диференціацію показників в розрізі регіонів. А це, своєю чергою, означає, що певні регіони можуть мати переважно кращі чи гірші стартові позиції в досягнення ЦСР, обумовлюючи потребу у визначенні регіонами власних стратегій та цільових орієнтирів для досягнення ЦСР, за умови надання місцевим органам самоуправління методичної та консультаційної підтримки центральною владою та Держстатом у цьому процесі (посилання: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-06/csr-regioni_17_06_21.pdf–).

На платформі вебінару також виступали: І.Вернер, Голова Державної служби статистики України; Д.Ґерчева, Постійна представниця ПРООН в Україні; А.Нижник, т. в. о. Генерального директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, Міністерство розвитку громад та територій України, С.Деріволков, Статистичний відділ, ЄЕК ООН; Дж. Еванс, статистичний офіс Великої Британії.

Посилання на відеозапис вебінару "ЦCР в Україні: субнаціональний зріз": мовою оригіналу: https://www.facebook.com/731367347022367/videos/1464293070572393; українською мовою: https://www.youtube.com/watch?v=YgBEwYP80cI; англійською мовою: https://youtu.be/SE96Z9HunDo: презентації з виступів: https://drive.google.com/drive/folders/1YTvnlCCemNyn6VgKOvcEVuTI8DP9j34c?usp=sharing, а також на допоміжні матеріали, посилання на які давали спікери: https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/bristol-and-the-sdgs-a-voluntary-local-review-of-progress-2019; https://bit.ly/genderstatsgoodpractices; https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-11/analit-resnikova-national-security-5-2019-1.pdf.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник