30 липня 2021 року

10:37:18 30.07.2021 Назад

МОЖЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПЛАТФОРМИ СИСТЕМНИХ ВЗАЄМОДІЙ ДЛЯ СФЕРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Для сфери землекористування важливим виступає функціональний рівень платформи взаємодій. Така платформа передбачає два етапи: особливості земельних ресурсів до їх інтеграції до зони впливу ринку і вже в процесі інтеграції. Перший етап (до інтеграції) полягає в поступовій зміні властивостей земельних ресурсів, посиленні їх ринкових позицій. Другий етап полягає в проходженні формацій земельних ресурсів в зоні впливу ринку. Актуальними є можливості розвитку підприємницької діяльності, формування ринку природно-ресурсних активів.

Важливими є процеси, що супроводжують ці етапи.Серед процесів, що супроводжують етапи функціонального рівня платформи системних взаємодій, можна виділити:генерацію грошових потоків, зростання вартості, капіталізація, корпоратизація тощо.

Важливим єінституціональне середовище платформи системних взаємодій землересурсного та ринкового циклів розвитку. Ключовим елементом середовища є правова база, що спрямована на правову легітимізацію і підтримку діяльності у сфері побудови платформивзаємодій. Правова база формувалася з перших років незалежності і була відображенням як передового зарубіжного досвіду правового становлення держави, так і власних напрацювань тих років.

Секторальний рівень платформи взаємодій для земельних ресурсів передбачає врахування просторового аспекту і позицій стейкхолдерів.Просторовий аспект передбачає врахування особливостей розвитку і прояву цих процесів – локальний (громади), регіональний, загальнодержавний.

Розвиток стейкхолдерства передбачає необхідність здійснення системної діяльності з взаємодії із групами зацікавлених осіб, що сприяє зростанню довгострокових конкурентних переваг та забезпеченню стійкого розвитку бізнесу.Активна побудова довгострокових та взаємовигідних взаємовідносин зі стейкхолдерами приносить ефект у вигляді зростання конкурентних переваг, забезпечення стійкого розвитку та сприяє інтеграції цілей та принципів управління.

 

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів