10 вересня 2021 року

10:51:42 10.09.2021 Назад

ПОСІБНИК ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ЦСР: ВІД НАУКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Опрацьовано збірник A Guide to SDG Interactions: from Science to Implementation. Він виданий Міжнародною науковою радою (ISC) – це неурядова організація з унікальним глобальним складом, яка об’єднує 40 міжнародних наукових спілок та асоціацій та понад 140 національних та регіональних наукових організацій, включаючи академії та науково-дослідницькі ради.

Країни у всьому світі стикаються зі значним викликом: як вони можуть досягти 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) – і 169 цілей, які відповідають цим цілям – до 2030 року? ЦСР, які були прийняті міжнародним співтовариством у 2015 році, охоплюють різноманітне коло питань, включаючи ґендерну рівність, сталі міста, доступ до чистої води та належне управління. Це великий, громіздкий, амбітний порядок денний, який – якщо він буде успішно реалізований – міг би скерувати світ до шляху інклюзивного сталого розвитку.

Звіт пропонує семибальну шкалу для кількісної оцінки цих синергій та конфліктів. Шкала коливається від +3, яка застосовується, коли одна ціль або ціль сильно підсилюють інші, до -3, що застосовується, коли цілі та цілі конфліктують між собою. Оцінка 0 вказує на нейтральну взаємодію.

Звіт містить детальний аналіз чотирьох  ЦСР та їх взаємодії з іншими цілями:

ЦСР 2: Нульовий голод

ЦСР 3: Доброго здоров'я та добробуту

ЦСР 7: Доступна та чиста енергія

ЦСР 14: Життя під водою

За допомогою 7-бальної шкали група вчених оцінила кейс взаємодії на цільовому рівні між "ціллю входу" та всіма іншими цілями і визначили оцінку цих взаємодіям за їх експертним поясненням і так як це обґрунтовано у  науковій літературі. Найчастіше оцінюється бал +2 ("підкріплення"). В ході оцінки було виявлено 316 взаємодій на цільовому рівні, з них 238 позитивних, 66 негативних і 12 нейтральних. Цей аналіз не виявив принципових несумісностей між цілями (тобто коли одна ціль визначена у Порядку денному на 2030 рік зробить це неможливим для досягнення іншого). Однак потрібно визначити набір потенційних обмежень та умов, які вимагають скоординованих політичних втручань для захисту житла найбільш вразливих груп населення, сприяють рівному доступу до послуг та можливості розвитку, а також керувати конкурентами вимогами щодо природних ресурсів для підтримки економічного та суспільного розвитку в екологічних межах.

Є дуже цінним процес систематичного виявлення та оцінки взаємодій по 17 ЦСР, використовуючи загальну термінологію Це дозволяє застосувати міждисциплінарний та багатогалузевий підходи, дає можливість синтезувати знання і необхідну потребу в нових, використання комплексного підходу до впровадження та моніторингу координаційних центрів (групи цілей, які потребують спільного вирішення на різних рівнях).

Такий підхід дає основу для науково-політичного діалогу щодо доведення інтегрованої науки для досягнення ЦСР. Очевидно, що універсального підходу немає, і для того, щоб спиратися на цей звіт, потрібно прагнення до безперервної ітерації та вдосконалення.

Цільовою аудиторією звіту є політики, практики та вчені, які працюють на глобальному і, регіональному, національному та місцевому рівнях щодо впровадження чи підтримки реалізації ЦСР.

За посиланням для завантаження можна знайти повний звіт та окремі розділи:

https://council.science/publications/a-guide-to-sdg-interactions-from-science-to-implementation/


Шашула Людмила 

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів