21 вересня 2021 року

21:40:51 21.09.2021 Назад

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ СПІЛЬНО З ПАРТНЕРАМИ ПРОВОДИТЬ ЦИКЛ СЕМІНАРІВ З СЕМИ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

З вересня по жовтень 2021 року за ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державною екологічною інспекцією України, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління, Всеукраїнською громадською організацією "Жива планета" проводяться онлайн-семінари циклу «Екологічні знання для кожного» з метою інформування щодо ключових напрямів реалізації екологічної політики і екологічного регулювання. 07 вересня відбувся черговий онлайн-семінар «Практичний досвід розробки і реалізації екологічної політики підприємства за стандартом ISO 14001:2015. Екологічні аспекти діяльності підприємства та основи управління ними. Екологічна політика та цілі: основні вимоги, правила побудови і кращі практики, типові помилки», в якому прийняла участь головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н, професор О.О.Веклич і отримала верифікований сертифікат.

Слід підкреслити змістовну наповненість тематики проведеного семінару, зважаючи на те, що підтримка впровадження сучасних системи управління екологічними аспектами згідно з стандартами серії ISO 14000 є одним з завдань державної екологічної політики і актуальною справою для будь-якої організації, підприємства чи компанії, оскільки це: адекватне вимогам природоохоронного законодавства та найкращим доступним методам управління; забезпечує системний підхід по зменшенню впливів на довкілля та до ресурсоефективності; надає конкурентні переваги; демонструє відповідальний підхід до захисту довкілля і системного поліпшення екологічної результативності.

Безумовно, необхідно вміти використовувати знання з галузі стандартизації і нормування для того, щоб зберігати навколишнє природне середовище, раціонально використовувати ресурси, володіти інформацією про стан довкілля, приймати правильні управлінські рішення.

Матеріали семінару та презентації доступні за посиланням: https://www.zhiva-planeta.org.ua/novuny/530-new.html. Посилання на відеозапис семінару: https://www.youtube.com/watch?v=1EoglnPOPBA.

Графік наступних тем для фахового спілкування:

        22 вересня – Як користуватися електронними сервісами вебпорталу «ЕкоСистема».

        29 вересня – Стале управління водними ресурсами та дотримання водного законодавства.

        7 жовтня – Захист природи. Вимоги законодавства у сфері природно-заповідного фонду та збереження біорізноманіття.

        21 жовтня – ОВД у форматі “запитання-відповідь”.

        29 жовтня – Надрокористування. Дозвільна діяльність та дотримання законодавства.

Долучитись до онлайн-семінарів можна шляхом попередньої реєстрації за посиланням https://bit.ly/3jkWnVd.

 

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., професор,

головний науковий співробітник