12 жовтня 2021 року

21:22:06 12.10.2021 Назад

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТФОРМИ СИСТЕМНИХ ВЗАЄМОДІЙ

Функціонування платформи взаємодій повинно враховувати принципові положення її забезпечення шляхом розробок основних напрямків їх функціонування, а також врегулювання механізмів контролю за діяльністю цих органів.

Подібні заходи доцільно реалізовувати правових норм, що регулюють стосунки у сфері природокористування, формування системи органів державної влади і управління в цій сфері, визначення і впроваджувати в системі розбудови інституціонального забезпечення функціонування платформи системних взаємодій. Інституціональні передумови виступають важливим базисом побудови платформи.

Платформа взаємодій формується з врахуванням різних елементів (консервативного характеру, прогресивного). Враховуючи це, інститути, що забезпечують функціонування платформи, також повинні акцептувати цю особливість.

Інститути включають елементи консервативного і прогресивного рівнів.

Елементи консервативного рівня – це ті процеси і явища, що вже присутні в інституціональному полі держави. Це можуть бути правові акти, що регулюють процеси природокористування (Конституція, кодекси…..), інституції, що працюють в цій сфері (регулятори). Але, переважний вплив консервативних елементів призводить до того, що природні ресурси повільно інтегруються до сфери впливу ринку, переважає використання сировинних позицій, ринкові інструменти малоефективні, що призводить до переважання низьких рівнів розвитку платформенних ринків (базовий, вкраплення похідного).

Елементи прогресивного рівня – це явища і процеси, що можуть поліпшити взаємодію природних ресурсів і ринку, функціонування платформенних ринків, але поки що перебувають в процесі формування. Це можуть бути інноваційні хаби, нові інституції (агентства), цифрові рішення, різні колаборації.

Вимоги до цих інститутів, щоб вони дійсно прискорили становлення платформи взаємодій. Ці інститути мають бути варіативні – щоб змінювалися разом зі зміною умов оточуючого середовища. Адаптивні – враховували параметри розвитку ПР і ринку. Швидкість реакції. Можливість зміни структури і функцій з врахуванням зміни потреб середовища. Інститути не повинні бути інститутами в “нормальному” стані, вони повинні локалізувалися на межі окремих сфер, щоб враховувати економічні і екологічні потреби – пограничне положення.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів