23 жовтня 2021 року

12:50:43 23.10.2021 Назад

ЛІТНЯ ШКОЛА «ГІРСЬКІ ЕКОСИСТЕМИ ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ» (MOUNTAIN ECOSYSTEMS & RESOURCES MANAGEMENT) 19-28 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ

19-28 вересня 2021 р. на базі просвітницької НУО The Grassroots Institute (Канада) відбулася літня школа «Гірські екосистеми та управління ресурсами» (Mountain Ecosystems & Resources Management), одним із співорганізаторів якої є Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (програма заходу: https://www.grassrootsglobal.net/mer2020/program-plan.html).

Літня школа присвячена глобальним найбільш актуальним проблемам природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Її насичена 10-денна програма включила лекції і виступи учасників з таких питань:

-        гірські, водні, лісові екосистеми й екологічні проблеми, пов’язані з їх експлуатацією;

-        зміни клімату та їх зв’язок з гірськими екосистемами і громадами;

-        партисипаторне управління природокористуванням, управління басейнами річок;

-        добробут гірських поселень та роль ферм і аграрних підприємств;

-        скотарство й управління пасовищами;

-        збереження біорізноманіття, екотуризм, організація парків;

-        природоохоронні конвенції, що стосуються гірських екосистем, підприємництво на гірських територіях та їх сталий розвиток;

-        екосистемні послуги, сталий туризм і культурне різноманіття.

В рамках літньої школи 28 вересня 2021 р. з доповіддю «Класифікація сільських територій за показниками розвитку туристично-рекреаційної індустрії» (Rural Areas Classification with Indicators of Tourism and Recreation Industry) виступила завідувач відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В.. Доповідь присвячена актуальним проблемам розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні загалом і на сільських територіях зокрема, методологічним підходам до оцінювання ефективності туристично-рекреаційної діяльності та особливостям ведення туристичної діяльності на сільських і гірських територіях.

Відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу