3 листопада 2021 року

22:04:28 03.11.2021 Назад

ГЛОБАЛЬНИЙ СИМПОЗІУМ ЩОДО ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ (GSAS21)

20-22 жовтня 2021 року співробітники відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., с.н.с. Сакаль Оксана та к.е.н. Третяк Наталія взяли участь у Глобальному симпозіумі щодо засолених ґрунтів (GSAS21), котрий проходив під гаслом«Зупинимо засолення – збільшимо продуктивність ґрунтів» у віртуальному форматі. Захід організовано Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) та її Глобальним ґрунтовим партнерством (GSP), Міждержавною технічною радою з ґрунтів (ITPS) спільно з Урядом Республіки Узбекистан, Науково-політичною радою Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (SPI-UNCCD), Міжнародним союзом наук про ґрунти (IUSS), Міжнародним центром з біоземлеробства на засолених землях (ICBA), Міжнародною мережею щодо засолених ґрунтів (INSAS) та Глобальною рамковою програмою з проблем нестачі води у сільському господарстві (WASAG).

Засолення та осолонцювання ґрунтів – одна з найбільш серйозних глобальних загроз для посушливих і напівзасушливих регіонів, а також для сільськогосподарських земель у прибережних регіонах та при зрошенні стічними водами за будь-якого клімату.У світі засолені ґрунти займають близько 10 % площі землі та понад 20 % посівних площ. Засолення та осолонцювання ґрунтів носить як природний, так і антропогенний характер. Такий антропогенно зумовлений процес створює загрозу для сільськогосподарського виробництва, продовольчої безпеки, надання основних екосистемних послуг, загалом досягнення Цілей сталого розвитку.

Основна мета симпозіуму – обмін знаннями про запобігання засоленню, його регулювання та адаптацію, а також встановлення зв’язків між наукою, практикою і політикою шляхом сприяння обговоренню між політиками, виробниками продуктів харчування, вченими й практиками для сталого управління засоленими ґрунтами. Учасниками заходу стали понад 5 000 експертів і зацікавлених осіб з різних країн світу.

У рамках симпозіуму ФАО представила Глобальну карту засолених ґрунтів (https://www.fao.org/global-soil-partnership/gsasmap/en) – важливий інструмент боротьби із засоленнямі підвищення продуктивностіґрунтів.

Із презентаціями доповідачів, відеозаписами, інформаційними відео, фото заходу можна ознайомитися за посиланням https://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-salinity/gsas21-presentations.