2 грудня 2021 року

00:11:04 03.12.2021 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «МОНЕТИЗАЦІЯ ПОСЛУГ ЕКОСИСТЕМ В УКРАЇНІ: УТОПІЯ ЧИ НЕДООЦІНЕНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

За ініціативи українського представництва неурядової некомерційної організації Лісової опікунської ради (Forest Stewardship Council, FSC) 22 листопада 2021 року відбувся он-лайн круглий стіл «Монетизація послуг екосистем в Україні: утопія чи недооцінені можливості досягнення цілей сталого розвитку». Метою заходу стало інформування представників органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, освітніх, наукових і природоохоронних закладів, бізнесу, неурядових організацій щодо ситуації з вивченням й оцінкою можливостей монетизації послуг екосистем України як способу збереження біорізноманіття та досягнення вуглецевої нейтральності. Участь у заході прийняла головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н, професор О.О.Веклич.

Основні завдання круглого столу полягали в обговоренні проблем оцінювання послуг екосистем, визначенні можливостей їх монетизації через зміни у підходах до фінансування та формування державного замовлення у лісовому господарстві, ролі верифікації та сертифікації послуг лісових екосистем і виявленні потенціалу приватного ринку цих послуг в Україні.

Актуальність і змістовність круглого столу зумовлена необхідністю застосування в національній екологічній та лісовій політиці практично орієнтованого підходу до монетизації послуг екосистем, а впровадження концепції плати за надання екосистемних послуг в практику управління є нагальним відповідно до сучасних умов ринкового середовища господарювання.

Наголошувалось, що має перспективи розвитку приватний ринок послуг лісових екосистем в Україні завдяки застосуванню відповідних міжнародно визнаних процедур і добровільних стандартів у сфері лісокористування. Зокрема, зазначалося, що впровадження національних стандартів FSC в Україні та оцінки послуг лісових екосистем дають змогу позитивно впливати на довкілля й за сприяння бізнесу зберігати ці  екосистеми і підтримувати їхні послуг.

Учасники круглого столу наголосили і на відсутності правового врегулювання питання монетизації послуг екосистем в Україні, а також дійшли висновку, що нині особливо доцільно реалізовувати пілотні проєкти з оцінювання екосистемних послуг.

Матеріали круглого столу доступні за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7Pr_KQZAODc.

Головний науковий співробітник

відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

д.е.н., професор Веклич О.О.