13 грудня 2021 року

08:31:39 13.12.2021 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ«СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ» В РАМКАХ XIVМІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКАДЕМІЧНА Й УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

9-10 грудня 2021 року директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України Хвесик Михайло Артемович та заступник директора з наукової роботи д.е.н., с.н.с. Обиход Ганна Олександрівна взяли участь у пленарному засіданні XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», організованої спільно з Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та круглому столі «Суспільні та гуманітарні науки». В ході роботи було презентовано науковий доробок ДУ ІЕПСР НАН України за останні 10 років, зокрема дослідження шляхів вирішення економічних проблем природокористування та відтворення природних ресурсів, формування платформи системних взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку, формування інституціонального середовища фінансово-економічного регулювання водо-, земле- та лісокористування тощо. Деталізовано напрацювання щодо теоретико-методологічних та прикладних аспектів формування в Україні інноваційної просторової системи управління природно-ресурсними активами на принципах полісуб’єктного управління природними ресурсами як активами територіальної бізнес-екосистеми. У вказаному вище контексті обговорено завдання з подолання соціоекологічних проблем та досягнення природно-техногенної й екологічної безпеки територій, вирішення економічних проблем надрокористування, використання мінерально-сировинних, вторинних ресурсів і відходів тощо.

Також було представлено напрацювання за темою «Формування ентропії управлінської ефективності сфери соціо-еколого-економічної безпеки агломераційних утворень» та висвітлено змістовні класифікаційні ознаки урбо-руральних агломераційних утворень, показники для формування ентропії їх управлінської ефективності, сталі механізми управління природно-ресурсними активами на території урбо-руральної агломерації.

Також було окреслено подальші плани роботи Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» щодо наукового супроводу процесів оптимізації економіки природокористування та впровадження політики сталого розвитку, екологічної безпеки за трансформаційних умов.

image