14 грудня 2021 року

22:25:19 14.12.2021 Назад

ЗАХОДИ ІННОВАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ПОЛІПШЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ВЗАЄМОДІЙ

З метою формування (і поліпшення функціонування) платформи системних взаємодій важливим виступає впровадження нових інструментів й заходів, спроможних вивести платформу на новий рівень розвитку, поліпшити її окремі параметри. Важливими серед можливих інструментів і заходів є інноваційні за походженням. Враховуючи певну інноваційність платформи взаємодій, вони будуть корелюватися з її функціональними особливостями.

Інноваційні заходи – це система заходів, що орієнтована на врахування нових властивостей і особливостей платформи взаємодій. Вони базуються з врахуванням цих нових властивостей. Це і спроможність (в межах платформи) зі сторони ринку до взаємодії з різними суб’єктами, висока швидкість взаємодій, цифровізація, посилення фінансизації. Важливими є нові властивості природного ресурсу.

Інноваційні інструменти за походженням можуть бути генерального  спрямування (група I) і спеціалізовані, що прямим чином регулюють функціонування платформи (група II). Інструменти генерального спрямування – формують загальний фон для розвитку економіки загалом і платформ взаємодій зокрема,  Переважно держава формує ці інструменти. Це можуть бути інструменти правового походження (закони, правові акти), регуляторного. Крім держави і бізнес може підключитися до цих питань.

Важливим серед цих інструментів є прискорення розвитку фінансових ринків, що полегшить становлення платформи взаємодій. Фінансові ринки як драйвери розвитку платформ. Крім того, важливо, щоб були умови для розвитку цифрової економіки.

Держава (і бізнес) завдяки інструментам впливають на платформу взаємодій, формують умови її розвитку. Але і платформа, якщо вона є потужною, теж може здійснювати зворотній вплив (R – реверсний). Зі сфери бізнесу такі платформи як Amazon, Google можуть вагомо впливати на державу завдяки різним інструментам.

Спеціалізовані інструменти – здійснюють прямий вплив на платформу взаємодій. Це можуть бути технологічні рішення, їх впровадження.

 

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів