20 лютого 2022 року

22:34:07 20.02.2022 Назад

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

В сучасних умовах важливим трендом виступає можливість інтеграції природного ресурсу до ринкових процесів. За успішності цих процесів формуються нові сектори функціонування, поповнюються місцеві бюджети.

Підвалиною (передумовою) цього є підприємництво. Оцінка зарубіжних практик показує, що підприємництво за участю ПР може бути прибутковим, представленим різними формами організації, і зараз це звичайне явище, коли ПР, перебуваючи в підприємницькому середовищі, генерують прибутки, формують і  підтримують фінансові потоки, встановлюють зв’язки з іншими учасниками ринку.

Зараз звичайним явищем є ситуація, коли природні ресурси інтегровані до банківської сфери (Swedbank), інвестиційних компаній (HorizonCapital), управляючих компаній (EcologicalAustralia), біржових операцій (WarsawStockExchange). Як показує досвід західних країн, природні ресурси можливо використовувати ощадливо, інтенсивно, з врахуванням нових підходів і технологій. Ці особливості має враховувати підприємництво у сфері природокористування.

Що являє собою підприємництво у сфері природокористування? За авторськими тлумаченнями, це поняття передбачає: формування бізнесу, що вирішує екологічні проблеми або забезпечує сталість (GwynSchuyler, 1998 р.); це специфічна роль підприємництва, що забезпечує генерацію природозберігаючих переваг (преференцій) (Leal, 2001); процес визначення, оцінки і використання економічних можливостей, що присутні в природному середовищі завдяки проблемам ринку (монополії, вплив держави…….) (Dean, McMullen, 2007);це бізнес, що заснований на принципах сталості (Isaak, 1998).

Враховуючи ці позиції, зміст цього поняття можливо пов’язати з комплексом ініціатив, що реалізуються за допомогою системи інструментів в бізнес-середовищі з метою отримання прибутку при дотримання природоохоронних вимог.

 

Рисунок – Змістовні елементи поняття підприємництва у сфері природокористування

 

Важливо, що подібне підприємництво може реалізуватися за участі державного і приватного капіталу, що передбачає встановлення системи стійких зв’язків і залежностей. Важливою є можливість зв’язків природного ресурсу з іншими гравцями ринку. Завдяки інтеграції до ринкового середовища ресурс перебуває в системі залежностей щодо держави, приватних структур.

Анатолій Сундук, д.е.н., с.н.с.

завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів