23 травня 2022 року

22:42:27 23.05.2022 Назад

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

11 травня 2022 року директор ДУ ІЕПСР НАН України доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України М. А. Хвесик взяв участь у засіданні Президії Національної академії наук України, де було заслухано та обговорено доповідь директора Державної установи «Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України» академіка НАН України В. М. Шестопалова «Проблеми збереження та ефективного використання якісних підземних вод у контексті водної безпеки України».

Проблематика доповіді була всебічно обговорена учасниками засідання. В обговоренні взяв участь директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України д.е.н., проф. Хвесик Михайло Артемович, який у своєму виступі зробив акцент на проблеми економічного регулювання використання підземних вод, їх охорони і відтворення. Наголошено на необхідності реалізації комплексу механізмів, направлених на спонукання водокористувачів до більш раціонального, бережливого використання цього стратегічно важливого ресурсу, організації моніторингу та формування системи державного водного кадастру.

В засіданні Президії взяли участь члени Президії НАН України, науковці, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники громадських організацій, засоби масової інформації.

За результатами заслуховування та обговорення доповіді Президією Національної академії наук України та учасниками засідання було відзначено, що в установах Академії протягом багатьох років проводиться важлива наукова робота з дослідження різних аспектів проблеми забезпечення населення України якісною питною водою з підземних джерел.

Особливої актуальності це питання набуло саме сьогодні, коли стале функціонування об’єктів і комунікацій соціального значення, що піддались руйнуванню в ході бойових дій, вимагає застосування альтернативних джерел водопостачання та їх безперебійної роботи.

На думку Президії НАН України, дуже важливим кроком в досягненні окреслених завдань є саме якісна підготовка та подання до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань оперативної реалізації заходів щодо забезпечення низки міст України системами водопостачання з підземних горизонтів для мінімізації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.

Було наголошено, що для організації подальших наукових досліджень із зазначеної проблеми необхідно суттєво підвищити рівень координації цих робіт як між установами відділень Академії, так і з відповідними міністерствами і відомствами України. Академія не може стояти осторонь вирішення важливих завдань державного рівня, зважаючи на необхідність їх наукового супроводу.

Завантажити постанову