19 червня 2022 року

09:48:42 19.06.2022 Назад

СЕСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ ТА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАН УКРАЇНИ

14–15 червня 2022 року відбулися виборчі та звітні сесії Загальних зборів Відділення економіки НАН України та Загальних зборів НАН України, участь у яких взяли директор ДУ ІЕПСР НАН України акад. НААН М.А. Хвесик, радник при дирекції акад. НАН України О.М. Алимов та учений секретар чл.-кор. НАН України А.О. Коваленко.