26 червня 2022 року

09:33:15 27.06.2022 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ: ОХОРОНА, МОНІТОРИНГ, ВИКОРИСТАННЯ»

23 червня 2022 р. директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» доктор економічних наук, професор, академік НААН України Хвесик М.А. і завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів д.е.н. Сундук А.М. прийняли участь у роботі круглого столу «Земельні ресурси: охорона, моніторинг, використання», організованого Національною академією аграрних наук України.

У рамках виступу з доповіддю «Можливості імплементації нових підходів використання земельних ресурсів» акцентовано увагу на тому, щоважливим трендом, що з кожним роком стає більш потужним, є посилення процесів економізації, що торкаються різних сфер розвитку.Можливо стверджувати, що подібні процеси торкнулися і сфери землекористування, що теж, в системі поточних змін, трансформується. Серед численних проявів цих трансформацій є процес зміни ролі і позицій земельного ресурсу.

Якщо для економіки індустріальної провідною була споживацька функція, то за економіки постіндустріальної акценти почали поступово зміщуватися (дрейфувати) в сторону інкорпорації до сфери використання і інших властивостей земельних ресурсів (окрім сировинних). Зокрема, посилюються ринкові позиціїземельних ресурсів.

Актуальною системною характеристикою є інтеграція (інкорпорація) земельних ресурсівдо зонивпливу ринку.Логічноприпустити, щопитанняінкорпорації в умовахсучасноїУкраїни є проблемними, враховуючивпливцілого ряду процесів. Крімцілого ряду інституціональних моментів, можливовиокремити і низькийрівеньрозвитку ринку та ринковихмеханізмів. Але, разом з тим, є вагомий запит зі сторони бізнесу для проведення цих процедур. Крім того, позитивний зарубіжний досвід показує, що процеси інкорпорації є перспективними і держави вже проходили і вирішували ці питання.

Після етапу інкорпораціїземельних ресурсівпостає питання підприємницької діяльності.В структурному сенсі можливо виокремити рівні підприємницької діяльності за участі державного і приватного капіталу.

Важливо зауважити, що проходження етапу підприємництва формує передумови до розвитку і становлення інших формаційземельних ресурсів. Першою формацією (вихідною) було класичне тлумачення земельного ресурсу, другою – формування ринку природно-ресурсних активів, потім – природний ресурс як актив ринкової економіки. Ці формації забезпечують можливість для земельного ресурсу генерації грошових потоків і формування прибутку. Важливими для цих процесів виступають явища капіталізації і корпоратизації, але, за поточних умов їх впровадження виступає досить проблемним.

Важливо акцентувати увагу, що функціонування подібних формацій обумовлюється впливом ряду передумов. Першою є розбудова належного інституціонального середовища. Крім правового регулювання, необхідним є вивчення зарубіжного досвіду інституцій (структур), що підтримують ці процеси, інфраструктурні рішення.

В межах роботи круглого столу обговорювалися актуальні питання пріоритетів екологічної політики, можливостей поліпшення системи природокористування, імплементації зарубіжного досвіду в сфері поліпшення процесів землекорисстування.