5 липня 2022 року

22:08:27 05.07.2022 Назад

НАУКОВИЙ ВНЕСОК ФАХІВЦІВ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ ДО ПРОЄКТУ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАСЛІДКІВ ВІЙНИ

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом від 21 квітня 2022 року №266/2022 утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни – консультативно-дорадчий орган при Президентові. Серед основних її завдань – розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди в три етапи до 2033 року. Для реалізації завдань при Національній раді створено 23 секторальні Робочі групи, в тому числі Робоча група «Екологічна безпека». До неї увійшли понад 200 учасників – експертів, провідних науковців, представників державних органів, проєктів міжнародної технічної допомоги, громадських організацій та бізнесу. Залученість широкого кола стейкхолдерів надало змогу розглядати комплексно питання щодо визначення пріоритетних цілей, завдань та деталізації проєктів Плану відновлення у сфері захисту довкілля, враховувати різні інтереси та позиції для формування спільного бачення «зеленого» відновлення України, реформування галузі та уніфікації українського природоохоронного законодавства до стандартів ЄС.

За поданням Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України завідувач відділу методології сталого розвитку д.е.н., професор І.К. Бистряков і головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н., професор О.О. Веклич були включені до складу Робочої групи «Екологічна безпека» як експерти на громадських засадах. Професор Веклич О.О. також була включена експертом до складу Робочої групи «Функціонування фінансової системи, її реформування та розвиток» за напрямом “податкова політика”. Упродовж травня та червня ц.р. експерти активно та плідно працювали над поставленими і поточними завданнями з підготовки розділу «Екологічна безпека» проєкту Плану відновлення України від наслідків війни. Зокрема, розроблені професором О.О.Веклич дві спільні проєктні пропозиції «Трансформація структури вітчизняної системи екологічного оподаткування з метою посилення стимулюючої функції екологічного податку та гармонізації з податковою системою ЄС» та «Формування правових та інституційних механізмів збереження, відновлення і сталого використання природного капіталу» були схвалені Координаційним комітетом Робочої групи «Екологічна безпека» та передані Консультативній раді до включення в фінальну версію проєкту Плану відновлення України від наслідків війни.

 

Відділ методології сталого розвитку

Бистряков І. К., д.е.н., професор, завідувач відділу;

відділ екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

Веклич О. О., д.е.н., професор, головний науковий співробітник