11 липня 2022 року

10:54:08 11.07.2022 Назад

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Плата за землю виступає важливим інструментом регулювання природокористування. Актуальними є дослідження з цих питань. В розробці фахівців експертної групи проаналізовано особливості плати за землю в ЄС і можливості реалізації цього інструменту в період воєнного стану.

Проведено аналіз плати за землю в Європейському Союзі. Акцентовано увагу, що зараз відсутні єдині підходи до відповідної методики оподаткування землі. При цьому земельний податок є історично найбільш усталеним фіскальним збором. На основі аналізу були представлені висновки, що є найбільш доцільними для України в нинішніх умовах: перегляд бази оподаткування з урахуванням ринкових факторів; цільове використання податкових надходжень органами місцевого самоврядування; земля разом із розташованими на ній майном може оподатковуватися як за єдиною ставкою на базі комбінованої оцінки вартості землі та розташованих на ній будівель, так і за різними ставками; використання оцінки землі на основі ринкової вартості вимагає високого рівня розвитку ринку землі в державі, що в Україні наразі на початковій стадії; спростити регуляторні процедури при встановленні місцевих податків та зборів; вдосконалення адміністрування податків та зборів, що зараховуються до місцевих бюджетів; спрощення процедури подання інформації при встановлені місцевих податків і зборів податковим органам.

Також було проведено оцінку плати за землю в умовах воєнного стану в Україні. На основі аналізу показників за січень-квітень 2022 р., встановлено такі напрями, які були здійснені громадами: проводиться роз’яснювальна робота безпосередньо з кожним платником, щодо своєчасного та повного надходження податку до бюджету, публікуються роз’яснення в місцевій газеті, розміщуються матеріали на офіційних сайтах громад, проводяться зустрічі та круглі столи з платниками; активно ведеться комунікація з головним управлінням Державної податкової служби України, з метою недопущення зростання податкового боргу та забезпечення виконання показників дохідної частини бюджету; проводиться нормативно грошова оцінка земельних ділянок; здійснюється щорічна інвентаризація земельних ділянок та аналіз їх використання; проводиться моніторинг кількості осіб, які сплачують земельний податок, визначення розміру їх нарахувань.

Посилання: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1058/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E.pdf