1 листопада 2016 року

19:24:29 01.11.2016 Назад

V З’ЇЗД СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ

1 листопада 2016 року директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хвесик Михайло Артемович взяв участь у роботі V з’їзду Спілки економістів України, на якому розглянуто звіти Правління і Ревізійної комісії, переобрано керівні органи Спілки та затверджено нову редакцію Статуту Спілки економістів України.

Академіка НААН України Хвесика М.А. обрано членом Президії, членом правління та науковим керівником секції по вивченню продуктивних сил України Спілки економістів України.