22 листопада 2016 року

19:37:33 22.11.2016 Назад

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ БУДІВНИЦТВА: ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕНЕДЖМЕНТ»

9–11 листопада 2016 року на базі Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент», співорганізатором якої, вже другий рік поспіль, є Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Співголовою наукового комітету конференції було обрано радника при дирекції ДУ ІЕПСР НАН України – академіка НАН України, д.е.н., проф. Алимова О.М., заступником голови наукового комітету – г.н.с., д.е.н., проф. Микитенко В.В.

Наукові співробітники відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами апробували результати науково-прикладних досліджень за фундаментальною темою НДР «Формування каскадних форм організації виробничо-господарської взаємодії регіональних соціально-економічних систем в Україні» на пленарному засіданні конференції, що відбулося 09.11.2016 р.

10 листопада 2016 року в межах наукових дебатів – керівниками секції № 1 (Алимов О.М., Микитенко В.В.) «Розбудова виробничо-економічних систем інноваційного типу» проведено секційне засідання, за результатами якого опубліковано матеріали і тези доповідей.

11 листопада 2016 року проведено круглий стіл на тему «Каскадний формат організації виробничо-господарської взаємодії в Україні», де із науковими доповідями виступили співробітники ДУ ІЕПСР НАН України:

Алимов О.М. «Інструментарій процесно-алокаційної стратегії управління забезпеченням результативності функціонування каскадів»;

Микитенко В.В. «Українські виміри результативності й ефективності макроекономічного регулювання розвитку виробничо-економічних систем»;

Демешок О.О. «Прогнозно-аналітична модель формування стратегічного потенціалу промисловості в ресурсних обмеженнях»;

Драган І.В. «Технології управління природокористуванням у контексті забезпечення сталого розвитку держави».