25 листопада 2016 року

10:07:22 25.11.2016 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ЛАНДШАФТ МАЙБУТНЬОГО)»

У рамках серії громадсько-політичних заходів, семінарів, круглих столів та громадських обговорень на честь 25-річчя з дня незалежності України «U-next25» Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна» 17 листопада 2016 р. провів круглий стіл «Життєве середовище (ландшафт майбутнього)».

Захід було присвячено обговоренню актуальних регіональних та суспільно-політичних проблем щодо сталого розвитку, екологічної безпеки й регіональної політики України в умовах сучасних викликів і загроз, а також пошуку загальнонаціонального компромісу для суспільного поступу й економічного зростання. Серед запрошених представники владних структур, громадські діячі, науковці, викладачі вищих навчальних закладів Києва. Від ДУ ІЕПСР НАН України участь у роботі круглого столу взяв д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов. Він виступив з доповіддю «Сталий розвиток та екологічна політика України: погляд у майбутнє крізь виклики сьогодення», у якій наголосив на необхідності формування виваженої та узгодженої з широкою громадськістю програми сталого розвитку, що має дати дієву відповідь на принципові питання державотворення й екологічної безпеки. Як напрям проектної діяльності така програма повинна спиратися на доробок вітчизняних науковців, зокрема НАН України, та враховувати кращі міжнародні практики вирішення суспільно-політичних і соціально-економічних проблем. Однак, наразі головне – сформувати комплекс заходів, які сприятимуть подоланню кризових явищ та відповідатимуть суспільним очкуванням щодо добробуту й безпеки. Це має стати предметом державного замовлення науковим та аналітичним структурам нашої країни.

Більш детально про проект «U-next25» на сайті http://newukraineinstitute.org/new/636