25 листопада 2016 року

10:11:29 25.11.2016 Назад

«БАР’ЄРИ ТА ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ В ЧИСТІШІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗЕЛЕНІ ПОСЛУГИ»

22 листопада 2016 року завідуючий відділом економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов взяв участь у роботі круглого столу «Бар’єри та перешкоди для інвестування в чистіші технології та зелені послуги». Захід був організований GIZ Бюро в Україні за підтримки Інституту зеленої економіки, Центру розвитку корпоративної та соціальної відповідальності, Торговельно-промислової палати України та інших структур. Серед його учасників − представники Мінекоресурсів України, наукових установ, громадських організацій, вищих навчальних закладів. Основні аспекти стосувалися місця України в ландшафті майбутнього; перетворень життєвого середовища, природних ресурсів, системи природокористування, клімату, системи розселення та вигляду міст тощо; впливу змін на формування життєвого середовища існування людини й суспільства. Відбулося жваве обговорення питання можливих перешкод на шляху до провадження зеленої модернізації бізнесу та її підтримки урядовими структурами. Є.В. Хлобистов у своєму виступі зазначив, що зелені технології та модернізаційні зелені зрушення неможливі без широкого державно-приватного партнерства й усвідомлення відповідальності як за ринково мотивовані тарифи та житлово-комунальні послуги, так і забезпечення раціонального споживання енергоресурсів, стимулювання зелених офісів, субсидіювання проектів із зеленої економіки для широкого загалу споживачів.