25 листопада 2016 року

20:10:40 25.11.2016 Назад

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ»

24 листопада 2016 року ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спільно з Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» за підтримки Інституту державного та муніципального управління господарством, Шанхайського університету фінансів та економіки, Вроцлавського університету, Університету Яна Вижиковського, Казахстанського інституту менеджменту, економіки та прогнозування, Білоруського державного університету, Кооперативно-торгівельного університету Молдови, Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного економічного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національної металургійної академії України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» провели IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Модернізація управління національною економікою».

Заступник директора з наукової роботи ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., проф. Голян Василь Анатолійович взяв участь у роботі конференції та виступив з науковою доповіддю на тему «Модернізація системи управління природокористуванням в умовах поглиблення інституціональних трансформацій».

У роботі заходу взяли участь представники науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та громадських організацій, а також представники з Китаю та близького зарубіжжя.