15 грудня 2016 року

16:01:03 15.12.2016 Назад

«ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ СУВЕРЕННОГО ДОБРОБУТУ»

8 грудня 2016 року провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ ІЕПСР НАН України, к.е.н., доц. Клиновий Д.В. виступив з доповіддю «Проектне управління природними ресурсами як фінансово-економічний механізм реалізації ідеї суверенного добробуту» на засіданні Слухацького економічного клубу Національної академії державного управління при Президентові України, який відбувся за участю представників наукової спільноти,  державних установ та викладачів і слухачів НАДУ на базі кафедри управління національним господарством та економічної політики цього закладу. У доповіді Д.В.Клинового розкрито проектний підхід до управління природокористуванням та структурно-логічну схему реалізації національної ідеї суверенного добробуту через концепт громадянської форми власності на природні ресурси й фінансово-економічні механізми проектного управління ними та суверенного фінансування сталого розвитку територій. Висвітлено характерні проектної форми управління природокористуванням та сек’юритизації природних активів через діяльність проектних компаній зі спеціальними правами запозичення й акумуляцію доходів від природної ренти у фінансових установах з подальшим її розподілом на потреби сталого розвитку в інтересах сучасного й майбутніх поколінь українців. Визначено роль суверенних фондів і банку природних ресурсів у забезпеченні сталого розвитку країни та її регіонів та суверенного добробуту держави загалом.

Повідомлення про захід розміщено на інтернет-сторінці.