15 грудня 2016 року

11:07:57 16.12.2016 Назад

УЧАСТЬ ПР.Н.С. ВІДДІЛУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ Д.Е.Н., С.Н.С. Л. В. ЖАРОВОЇ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ «ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕФОРМИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?»

13 грудня 2016 року провідний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н. Л.В. Жарова взяла участь у круглому столі «Європейські реформи в екологічному законодавстві України: бути чи не бути?», що відбувся у прес-центрі ІА «Укрінформ» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16).

Під час заходу було презентовано Національний план скорочення викидів, обговорено першочергові заходи щодо його втілення, доцільність запровадження цільового фінансового механізму. Жарова Л.В. у своєму виступі наголосила на необхідності дотримуватися принципу «забруднювач платить», уникати перенесення цих витрат на кінцевого користувача, а також вартості модернізації – на споживачів енергії через поступове підвищення тарифів на комунальні послуги.

Національний план скорочення викидів (НПСВ) розроблений з метою поступового і неухильного зменшення викидів діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, не диференційованих за складом (пилу), від великих спалювальних установок, загальна номінальна теплова потужність яких становить 50 МВт і більше. Основою плану є принципи, які регулюються статтею 4 Директиви 2001/80/EC. Згідно з НПСВ з 01.01.2018 р. заплановано дотримання вимог Директиви 2010/75/ ЕС безпосередньо без проміжного виконання  Директиви 2001/80/EC.

Для досягнення цілей НПСВ передбачені такі технічні заходи:

•        модернізація існуючих спалювальних установок з метою підвищення ефективності використання енергії палива;

•        спільне спалювання біомаси з твердим паливом (вугіллям);

•        заміна існуючих золовловлювачів на нові апарати пилоочищення димових газів (електрофільтри, тканинні фільтри);

•        будівництво установок сіркоочищення димових газів;

•        удосконалення процесів горіння палива з метою зниження викидів оксидів азоту (режимно-технологічні заходи – ступінчаста подача повітря та палива, низько-емісійні пальники, рециркуляція димових газів та їх комбінація);

•        будівництво установок очищення димових газів від оксидів азоту – технології селективного каталітичного відновлення (СКВ) та селективного некаталітичного відновлення (СНКВ) залежно від індивідуальних умов.

Кожен оператор установки,  з переліку наведеного в НПСВ,  повинен  дотримуватись вимог законодавства  України  з  охорони  довкілля на  основі  використання найбільш ефективних технологій,  стандартів  якості  у сфері  навколишнього  середовища, граничних значень викидів, визначених дозволом на викиди. 

У круглому столі взяли участь представники Міненерговугілля, Мінекології, РАЦ «Суспільство і довкілля», представники Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Генерального директорату з довкілля Європейської Комісії, Національної академії наук України, громадських організацій.